Novel vascular plexus in the head of a sea snake (Elapidae, Hydrophiinae) revealed by high-resolution computed tomography and histology
Sàng lọc sinh hóa học các loài hải sâm và hải miên vùng biển Nha Trang - Khánh Hòa
Nghiên cứu bổ sung, cập nhật và hệ thống hóa tư liệu về rạn san hô biển Việt Nam
Đặc điểm điều kiện thủy văn - động lực vũng vịnh trong mối liên hệ với môi trường, vấn đề phát triển nguồn lợi thủy sản và du lịch (đề tài KH 06.14: Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật cải thiện chất lượng môi trường để phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản và du lịch ven bờ biển Việt Nam)
Đánh giá dự báo ảnh hưởng các hoạt động kinh tế - xã hội đến điều kiện sinh thái môi trường đầm Cù Mông và vịnh Xuân Đài (Phú Yên), đề xuất các phương án quản lý và khai thác sử dụng hợp lý
Feed Fetched by RSS Dog.