Mikroregion Ploština aktuálnÄ›
Schválený závÄ›rečný účet mikroregionu Ploština za rok 2019
Návrh závÄ›rečného účtu SDO Ploština za rok 2019
Zpráva o výsledku pÅ™ezkoumání hospodaÅ™ení DSO Ploština za rok 2019
Rozpočtové opatÅ™ení č.2
Rozpočet mikroregionu pro rok 2020 včetnÄ› stÅ™ednÄ›dobého výhledu
Rozpočet pro rok 2018
Rozpočtové opatÅ™ení č.1 2018
Rozpočtové opatÅ™ení č.2 2018
Návrh závÄ›rečného účtu sdružení obcí mikroregionu Ploština za rok 2018
ZávÄ›rečný účet sdružení obcí mikroregionu Ploština za rok 2018
Feed Fetched by RSS Dog.