Mikroregion Ploština aktuálnÄ›
stÅ™ednÄ›dobý rozpočtový výhled 2022-2024
Rozpočet pro rok 2021
Rozpočtové opatÅ™ení č.2
ZávÄ›rečný účet mikroregionu za rok 2019
Návrh závÄ›rečného účtu mikroregionu za rok 2019
Návrh rozpočtu mikroregionu pro rok 2021 včetnÄ› stÅ™ednÄ›dobého výhledu
Návrh závÄ›rečného účtu SDO Ploština za rok 2019
Zpráva o výsledku pÅ™ezkoumání hospodaÅ™ení DSO Ploština za rok 2019
Rozpočtové opatÅ™ení č.2
Rozpočet mikroregionu pro rok 2020 včetnÄ› stÅ™ednÄ›dobého výhledu
Feed Fetched by RSS Dog.