RSS 2.0 Košice Západ
Slovensko úspešne pokračuje v sčítaní domov a bytov
Slovensko úspešne pokračuje v sčítaní domov a bytov a aktuálne obce začínajú pracovaÅ¥ na príprave sčítania obyvateľov
Nové opatrenia Mestskej časti Košice-Západ
Od pondelka 19.10.2020 budú v Mestskej časti Košice-Západ platiÅ¥ nové opatrenia.
Komunikácie Žarnovická
Verejný obstarávateľ v súčasnosti realizuje zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je dostavba komunikácií na Žarnovickej ulici.
Centrum pre rodičov s deÅ¥mi „Terasáčik“ je zatvorené
Od 15.10.2020 je Centrum pre rodičov s deÅ¥mi „Terasáčik“ zatvorené
Deratizácia - jeseň 2020
Verejný obstarávateľ v súčasnosti realizuje zákazku tzv. malého rozsahu, ktorej predmetom je celoplošná jesenná deratizácia budov a pozemkov vo vlastníctve a správe verejného obstarávateľa v roku 2020.
Obchodná verejná súÅ¥až - prenájom parciel a RD
Mestská časÅ¥ Košice-Západ vyhlasuje obchodnú verejnú súÅ¥až na prenájom parciel a RD v asanačnom pásme na Zvončekovej 7 v Košiciach.
Oprava chodníka na Ružínskej ulici
Verejný obstarávateľ v súčasnosti realizuje zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je oprava chodníka na Ružínskej ulici.
Autovraky
Postup Mestskej polície pri riešení starých vozidiel - vrakov
Druhý ročník participatívneho rozpočtu
Odštartoval druhý ročník participatívneho rozpočtu a zapojiÅ¥ sa môžte aj vy!
Seminár na tému Registratúra a elektronické schránky
Dňa 06.10.2020 sa na našom miestnom úrade, v spolupráci so spoločnosÅ¥ou DATALAN a.s. Bratislava, uskutoční seminár na tému Registratúra a elektronické schránky.
Domy a byty sčítavali aj počas leta
Počas letných mesiacov pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisÅ¥ovania – projekt SÄŒÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021)
Oprava chodníkov 2020
Verejný obstarávateľ realizoval zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je oprava chodníkov v Mestskej časti Košice-Západ v roku 2020.
Pošta Košice 11
Oznámenie trvalej zmeny hodín pre verejnosÅ¥
Parkovisko Šafárikova II
Verejný obstarávateľ realizoval zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je rozšírenie parkovacích plôch Šafárikova II.
Kybernetická bezpečnosÅ¥
Verejný obstarávateľ realizoval prieskum trhu za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky. Predmetom prieskumu trhu je implementácia zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti v znení neskorších predpisov, zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podpora na obdobie 48 mesiacov.
XIII. zasadnutie MZ mestskej časti Košice-Západ 29.09.2020
Pozvánka na zasadnutie komisie 21. 09. 2020
Pozvánka na zasadnutie komisie
Klub seniorov
Klub seniorov - program september 2020
Klub kresÅ¥anských seniorov
Klub kresÅ¥anských seniorov - program september 2020
Harmonogram aktivít - september 2020
Harmonogram aktivít v Dennom centre pre rodičov s deÅ¥mi v mesiaci september 2020
Vernisáž výstavy
Vernisáž dvojvýstavy ÄŒeského spolku v Košiciach a Košického medzinárodného plenéra výtvarníkov
Pozvánka na zasadnutie komisie 16.09.2020
Pozvánka na zasadnutie komisie
Harmonogran / September
Harmonogram voľnočasových aktivít
Pyramída na Terase sa mení na miesto hudby a príbehov
Už po šiestykrát dominanta Terasy, obrátená pyramída, otvára svoje brány exkluzívne projektu „Prima Musica Pyramída“.
Najsilnejší muži Slovenska, ÄŒeska a Poľska si zmerajú sily na Terase
V sobotu 12. septembra bude na námestí pred OC Galéria prebiehaÅ¥ súÅ¥až Košický Strongman 2020
Úradne hodiny od 07.09.2020
Vážení obyvatelia, od 07.09.2020 bude Miestny úrad MÄŒ Košice-Západ otvorený v tomto režime
VERNISÁŽ DVOJVÝSTAVY V ÁTRIUM KLUBE / 11. september
Milí priatelia, dovoľujeme si pozvaÅ¥ vás na vernisáž dvojvýstavy ÄŒeského spolku v Košiciach a Košického medzinárodného plenéra výtvarníkov, ktorá sa uskutoční 11. septembra 2020 o 16.00 hod.
Pozvánka na zasadnutie komisie 16.09.2020
Pozvánka na zasadnutie komisie
Oprava schodiska na Ružínskej ulici č. 17
Verejný obstarávateľ realizoval zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je oprava schodiska na Ružínskej ulici č. 17.
Harmonogram TRIEDENÉHO ZBERU v meste Košice
od 1.9.2020 do 30.9.2020
Zápis do DFS Jahôdka
Milí priatelia folklóru
PD Katkin park
Verejný obstarávateľ realizoval zákazku s nízkou hodnotou. Predmetom zákazky je zhotovenie realizačnej projektovej dokumentácie pre stavbu "REVITALIZÁCIA KATKINHO PARKU".
Multifunkčné zariadenia 2020
Verejný obstarávateľ v súčasnosti realizoval prieskum trhu za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky. Predmetom prieskumu trhu je prenájom 2 ks multifunkčných zariadení vrátane zabezpečenia servisných služieb.
Košický kraj napreduje v sčítaní domov a bytov
V júli pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisÅ¥ovania – projekt SÄŒÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021
Sobášne dni 2021
V zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. a vyhlášky č. 529/2001 Z. z., starosta MÄŒ Košice-Západ určuje sobášne dni a hodiny na uzavretie manželstva pre Matričným úradom Košice- Západ na rok 2021
XII. zasadnutie MZ mestskej časti Košice-Západ 13.08.2020
Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021
Historicky prvé elektronické sčítanie domov a bytov sa začalo 1.júna 2020 a je rozdelené na dve fázy
Antisleep lavička
Verejný obstarávateľ realizoval zákazku s nízkou hodnotou. Predmetom zákazky je dodanie a montáž 20 ks Antisleep lavičiek s dvojitým predelením.
Pozvánka na zasadnutie komisie 21.07.2020
Pozvánka na zasadnutie komisie
Obchodná verejná súÅ¥až - predaj osobného motorového vozidla
Mestská časÅ¥ Košice-Západ vyhlásila obchodnú verejnú súÅ¥až na prevod hnuteľného majetku - motorového vozidla.
Obchodná verejná súÅ¥až - prenájom nebytových priestorov
Mestská časÅ¥ Košice-Západ vyhlásila obchodnú verejnú súÅ¥až na prenájom nebytových priestorov na Triede SNP 24 v Košiciach.
Beach Plaza Terasa začína
Ambiciózny projekt pod názvom „Beach Plaza Terasa“ nie je na najväčšom košickom sídlisku nič nové.
Oprava schodiska na Idanskej ulici č. 17
Verejný obstarávateľ realizoval zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je oprava schodiska na Idanskej ulici č. 17.
Vernisáž výstavy Magdalény Palenčárovej
V piatok 26. júna popoludní prebehla u nás v Átriu vernisáž výstavy diel rezbárky Magdalény Palenčárovej
Deň čistej Terasy
Mestská časÅ¥ Košice-Západ, v spolupráci s Trash Heroes a save_nature_civas, organizuje Deň čistej Terasy.
Stravovanie OS
Verejný obstarávateľ realizoval zákazku s nízkou hodnotou. Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania vo forme obedov pre klientov opatrovateľskej služby.
Pozvánka na zasadnutie komisie 17.06.2020
Pozvánka na zasadnutie komisie
Obchodná verejná súÅ¥až - prenájom nebytových priestorov
Mestská časÅ¥ Košice-Západ vyhlásila obchodnú verejnú súÅ¥až na nájom nebytových priestorov na Triede SNP 24 v Košiciach.
Obchodná verejná súÅ¥až - prenájom parciel a RD
Mestská časÅ¥ Košice-Západ vyhlásila obchodnú verejnú súÅ¥až na nájom parciel a RD v asanačnom pásme na Zvončekovej 7 v Košiciach.
Obchodná verejná súÅ¥až - prenájom kancelárskych priestorov
Mestská časÅ¥ Košice-Západ vyhlásila obchodnú verejnú súÅ¥až na nájom nebytových priestorov na Triede SNP 39 v Košiciach
Feed Fetched by RSS Dog.