RSS 2.0 Košice Západ
Pozvánka na vernisáž dvoj-výstavy - PIATOK 17. septembra o 16:00
Vernisáž dvoj-výstavy obrazov v Átrium Klub Terasa v Zuzkinom parku (Luník
Spravodaj mestskej časti Košice-Západ
September 2021
Pozvánka na zasadnutie komisie 20.09.2021
Pozvánka na zasadnutie komisie
Pozrite si program Prima Musica Pyramida
Lístky sú v predaji v Átrium klube, Zuzkin park 4 (Luník 1). Bližšie informácie na tel.č. 055/6432 571. Podujatie bude prebiehaÅ¥ podľa aktuálne platných epidemiologických opatrení.
XIX. zasadnutie MZ mestskej časti Košice-Západ 21.09.2021
V sobotu si najsilnejší muži Slovenska, ÄŒeska a Maďarska zmerajú sily na Terase
Košická Terasa si po doterajších súÅ¥ažiach v štýle „Strongman“ získala titul lákavých pretekov silákov v Európe, nielen svojou náročnosÅ¥ou, profesionalitou, ale hlavne veľkým diváckym záujmom.
Verejná vyhláška
Povolenie pre stavbu „Cyklistická cestička Jána Pavla II. - Popradská, Košice“
Pozvánka na zasadnutie komisie 16.09.2021
Zasadnutie komisie dňa 16.09.2021, bolo zrušené
Harmonogram TRIEDENÉHO ZBERU v meste Košice
od 1.9.2021 do 30.9.2021
Pozvánka na zasadnutie komisie 13.09.2021
Pozvánka na zasadnutie komisie
Pozvánka na zasadnutie komisie 09.09.2021
Pozvánka na zasadnutie komisie
Verejná vyhláška
Začatie územného konania a nariadenie ústneho pojednávania o umiestnení stavby „Národné tréningové centrum Košice"
Sobášne dni 2022
V zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. a vyhlášky č. 529/2001 Z. z., starosta MÄŒ Košice-Západ určuje sobášne dni a hodiny na uzavretie manželstva pre Matričným úradom Košice- Západ na rok 2022
Komunikácie Púchovská a Breznianska
Verejný obstarávateľ realizoval zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je dostavba asfaltového krytu na miestnej obslužnej komunikácii na Púchovskej a Breznianskej ulici.
Zákazky s nízkou hodnotou
Verejný obstarávateľ momentálne nemá vyhlásené žiadne zákazky s nízkou hodnotou.
Prieskumy trhu a zákazky tzv. malého rozsahu
Verejný obstarávateľ momentálne nemá vyhlásený žiadny prieskum trhu a zákazku tzv. malého rozsahu.
Pozvánka na zasadnutie komisie 05.08.2021
Pozvánka na zasadnutie komisie
Športové ihrisko Toryská
Verejný obstarávateľ realizoval zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je renovácia športového ihriska na Toryskej ulici.
Detské ihrisko Bratislavská
Verejný obstarávateľ realizoval zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je novostavba detského ihriska na Bratislavskej ulici.
Detské ihrisko Lučenecká
Verejný obstarávateľ realizoval zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je renovácia detského ihriska na Lučeneckej ulici.
Detské ihrisko Markušova
Verejný obstarávateľ realizoval zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je renovácia detského ihriska na Markušovej ulici.
Pozvánka na zasadnutie komisie 29.07.2021
Pozvánka na zasadnutie komisie
Rezervácia plážového ihriska
Chcete si rezervovaÅ¥ plážové ihrisko£ V prípade záujmu o rezerváciu plážového ihriska pred OC Galéria nás kontaktujte
Východisko pre fontánu i pre žabky
Na tom, aby sa mohla revitalizovaÅ¥ fontána na Luníku 1 sa už v mestskej časti Košice-Západ tvrdo pracuje.
PD ÚK Átrium klub
Verejný obstarávateľ realizoval prieskum trhu za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky. Predmetom prieskumu trhu je vypracovanie projektovej dokumentácie „Modernizácia vykurovacieho systému“ v Átrium klube, Zuzkin park 4 v Košiciach.
Spravodaj mestskej časti Košice-Západ
Jún 2021
Nová Terasa bude testovacím územím pre nový spôsob zberu odpadu
Od začiatku júla sa stane lokalita Nová Terasa v mestskej časti Košice-Západ skúšobným miestom pre zavedenie nového spôsobu zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO)
Letná pláž na Terase začína už tento piatok
Ambiciózny projekt pod názvom „Beach Plaza Terasa“ nie je na najväčšom košickom sídlisku nič nové
VANSOVEJ LOMNIÄŒKA - 53./54.ročník
V príjemných zrekonštruovaných priestoroch Átrium klubu, Zuzkin park 4 v Košiciach, sa v sobotu 26. júna 2021 uskutočnilo krajské kolo prehliadky žien v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby VANSOVEJ LOMNIÄŒKA, ktorej hlavným organizátorom bola Únia žien Slovenska, Krajská organizácia Košice v spolupráci s Mestskou časÅ¥ou Košice-Západ.
Oprava chodníkov 2021
Verejný obstarávateľ realizoval zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je oprava chodníkov v Mestskej časti Košice-Západ v roku 2021.
Dopoludnie pre Terasu
V sobotu 26. júna od deviatej ráno môže ktokoľvek z Terasanov prispieÅ¥ k skrášleniu najľudnatejšieho košického sídliska
Terasáčik - časopis pre deti, 4. vydanie
Milí malí riešitelia, 4. vydanie časopisu Terasáčik je vám k dispozícii
53./54. ročník Vansovej Lomničky
V súlade s tradíciami a Štatútom 53. ročníka Vansovej Lomničky Vás pozývame na krajské kolo súÅ¥ažnej prehliadky
Upracme si Terasu!
Ako by mohla vyzeraÅ¥ sobota 26. júna tohto roku pre všetkých, ktorí sa rozhodnú zúčastniÅ¥ akcie s názvom Deň čistej Terasy£
Schodiská 2021
Verejný obstarávateľ realizoval zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je oprava 2 schodísk v roku 2021, a to schodiska na ulici Pokroku 19 a schodiska na Popradskej ulici (nad garážami v Katkinom parku).
XVIII. zasadnutie MZ mestskej časti Košice-Západ 22.06.2021
Sčítajte sa do nedele
Vážení obyvatelia, ako starosta mestskej časti Košice-Západ Vás chcem požiadaÅ¥, aby ste do 13.06.2021 využili poslednú možnosÅ¥ asistovaného sčítania, ak ste tak doposiaľ neučinili
Antisleep lavičky
Verejný obstarávateľ realizoval zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je dodanie a montáž 20 ks Antisleep lavičiek s dvojitým predelením.
Pozvánka na zasadnutie komisie 09.06.2021
Pozvánka na zasadnutie komisie
Pozvánka na zasadnutie komisie 17.06.2021
Pozvánka na zasadnutie komisie
Pozvánka na zasadnutie komisie 10.06.2021
Pozvánka na zasadnutie komisie
Vymeňme plasty za zeleň!
V utorok dopoludnia spustil starosta mestskej časti Košice-Západ spolu s obchodným riaditeľom spoločnosti Lidl Slovenská republika Mariánom Šimkom nový projekt
Záverečný účet Mestskej časti Košice - Západ za rok 2020
Mestská časÅ¥ Košice-Západ zostavila programový rozpočet na rok 2020 v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ešte stále je čas nechaÅ¥ sa sčítaÅ¥
Druhá fáza veľkého sčítania obyvateľov na Slovensku, teda takzvané asistované sčítanie s pomocou asistentov, sa začala 3. mája tohto roku.
Posledná májová Nedeľa na TERASE patrila deÅ¥om
Dve lokality sídliska Terasa (Zuzkin park a ihrisko na Petzvalovej ulici) sa zaplnili detičkami spolu s ich rodičmi a blízkymi.
Odkázaní starkí sa vrátia do vynoveného zariadenia
Po takmer piatich mesiacoch, keď budova Zariadenia opatrovateľskej služby mestskej časti Košice-Západ na Laboreckej 2 dostávala nový vzhľad, ju vo štvrtok popoludní slávnostne znovuotvorili.
Deň detí na Terase pod balkónmi a oknami panelákov
14:00 – Zuzkin park pri Átrium klube 17:00 – Park Petzvalova pri ihrisku
Uvítanie detí do života na Terase - 25. apríl 2021
Utorkové popoludnie 25. mája 2021 patrilo najmenším Terasanom.
Organizačná zmena č. 5 - 1.6.2021
Deň detí na Terase pod balkónmi a oknami panelákov
Pripravovaná 5. séria dnes už etablovaných Koncertov pod balkónmi košickej Terasy bude v nedeľu 30. mája
Feed Fetched by RSS Dog.