RSS 2.0 Košice Západ
Oprava schodiska na Idanskej ulici č. 17
Verejný obstarávateľ realizoval zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je oprava schodiska na Idanskej ulici č. 17.
Obchodná verejná súÅ¥až - predaj osobného motorového vozidla
Mestská časÅ¥ Košice-Západ vyhlasuje obchodnú verejnú súÅ¥až na prevod hnuteľného majetku - motorového vozidla
Vernisáž výstavy Magdalény Palenčárovej
V piatok 26. júna popoludní prebehla u nás v Átriu vernisáž výstavy diel rezbárky Magdalény Palenčárovej
Zákazky s nízkou hodnotou
Verejný obstarávateľ momentálne nemá vyhlásené žiadne zákazky s nízkou hodnotou.
Výkopové práce na odstránenie havárie sekundárneho vykurovacieho rozvodu
SpoločnosÅ¥ TEHO Košice, oznamuje, že dňa 23.06.2020 boli začaté výkopové práce na odstránenie havárie sekundárneho vykurovacieho rozvodu
Výkopové práce na odstránenie havárie sekundárneho vykurovacieho rozvodu
SpoločnosÅ¥ TEHO Košice, oznamuje, že dňa 22.06.2020 boli začaté výkopové práce na odstránenie havárie sekundárneho vykurovacieho rozvodu
Obchodná verejná súÅ¥až - prenájom nebytových priestorov
Mestská časÅ¥ Košice-Západ vyhlasuje obchodnú verejnú súÅ¥až na prenájom nebytových priestorov na Triede SNP 24 v Košiciach.
Deň čistej Terasy
Mestská časÅ¥ Košice-Západ, v spolupráci s Trash Heroes a save_nature_civas, organizuje Deň čistej Terasy.
Stravovanie OS
Verejný obstarávateľ realizoval zákazku s nízkou hodnotou. Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania vo forme obedov pre klientov opatrovateľskej služby.
Pozvánka na zasadnutie komisie 17.06.2020
Pozvánka na zasadnutie komisie
Obchodná verejná súÅ¥až - prenájom nebytových priestorov
Mestská časÅ¥ Košice-Západ vyhlásila obchodnú verejnú súÅ¥až na nájom nebytových priestorov na Triede SNP 24 v Košiciach.
Obchodná verejná súÅ¥až - prenájom parciel a RD
Mestská časÅ¥ Košice-Západ vyhlásila obchodnú verejnú súÅ¥až na nájom parciel a RD v asanačnom pásme na Zvončekovej 7 v Košiciach.
Obchodná verejná súÅ¥až - prenájom kancelárskych priestorov
Mestská časÅ¥ Košice-Západ vyhlásila obchodnú verejnú súÅ¥až na nájom nebytových priestorov na Triede SNP 39 v Košiciach
Obchodná verejná súÅ¥až - prenájom kancelárskych priestorov
Mestská časÅ¥ Košice-Západ vyhlásila obchodnú verejnú súÅ¥až na nájom nebytových priestorov na Triede SNP 39 v Košiciach
Obchodná verejná súÅ¥až - prenájom kancelárskych priestorov
Mestská časÅ¥ Košice-Západ vyhlásila obchodnú verejnú súÅ¥až na nájom nebytových priestorov na Triede SNP 24 v Košiciach
Obchodná verejná súÅ¥až - prenájom kancelárskych priestorov
Mestská časÅ¥ Košice-Západ vyhlásila obchodnú verejnú súÅ¥až na nájom nebytových priestorov na Triede SNP 24 v Košiciach
Obchodná verejná súÅ¥až - prenájom kancelárskych priestorov
Mestská časÅ¥ Košice-Západ vyhlásila obchodnú verejnú súÅ¥až na nájom nebytových priestorov na Triede SNP 24 v Košiciach.
Pozvánka na zasadnutie komisie 18.06.2020
Pozvánka na zasadnutie komisie
Pozvánka na zasadnutie komisie 15. 06. 2020
Pozvánka na zasadnutie komisie
XI. zasadnutie MZ mestskej časti Košice - Západ 23.06.2020
Záverečný účet Mestskej časti Košice - Západ za rok 2019
Mestská časÅ¥ Košice-Západ zostavila programový rozpočet na rok 2019 v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Finančný príspevok na kompenzáciu časti nákladov na stravu
MožnosÅ¥ požiadaÅ¥ o finančný príspevok mesta Košice na kompenzáciu časti nákladov na stravu
Projektová dokumentácia ZOS Laborecká 2
Verejný obstarávateľ realizoval prieskum trhu za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky. Predmetom prieskumu trhu je zhotovenie realizačnej projektovej dokumentácie pre stavbu "Rekonštrukcia a zmena dispozície objektu ZOS Laborecká 2".
Pozvánka na zasadnutie komisie 09.06.2020
Pozvánka na zasadnutie komisie
Prieskumy trhu a zákazky tzv. malého rozsahu
Verejný obstarávateľ momentálne nemá vyhlásený žiadny prieskum trhu a zákazku tzv. malého rozsahu.
Komunálne vozidlo
Verejný obstarávateľ realizoval zákazku s nízkou hodnotou. Predmetom zákazky je nákup špeciálne upraveného elektrického komunálneho vozidla na tlakové umývanie a kropenie komunikácií.
POZOR ZMENA DÁTUMU KONCERTU
Už zajtra PIATOK 29.5. ZUZKIN park ££££ SOBOTA 30.5. podľa pôvodného plánu - park HUMENSKÁ
Koncerty pod balkónmi Terasy pokračujú
Koncerty pod balkónmi Terasy pokračujú, tentokrát s Robom Opatovským
Otvárame detské ihriská
Zoznam otvorených detských ihrísk v Mestskej časti Košice - Západ
Oznam pre obyvateľov
V období od 25.05.2020 bude Miestny úrad MÄŒ Košice-Západ otvorený v novom režime
Harmonogram pozberu posypového materiálu
Vážení obyvatelia, zverejňujeme harmonogram pozberu posypového materiálu z bočných komunikácii v Mestskej časti Košice-Západ.
Otvorenie výstavy SLOVENSKÝ ORNAMENT MAJSTRA KOSTELNÍÄŒKA
Milí priatelia kultúry a umenia, po dlhých týždňoch absencie kultúrnych zážitkov sme s potešením opäÅ¥ otvorili priestory Átrium klubu
Dodanie šijacieho stroja
Verejný obstarávateľ realizoval zákazku tzv. malého rozsahu, ktorej predmetom je dodanie šijacieho stroja.
15. máj - Vernisáž výstavy SLOVENSKÝ ORNAMENT MAJSTRA KOSTELNÍÄŒKA
Milí fanúšikovia folklóru a ornamentiky, pozývame vás na vernisáž výstavy s názvom SLOVENSKÝ ORNAMENT MAJSTRA KOSTELNÍÄŒKA
Pozvánka na zasadnutie komisie 14.05.2020
Pozvánka na zasadnutie komisie
X. zasadnutie MZ mestskej časti Košice - Západ 19.05.2020
Zmena termínu konania koncertov
Z dôvodu nepriaznivej predpovede počasia sme sa rozhodli presunúÅ¥ sériu koncertov "POD BALKÓNMI A OKNAMI TERASY" na budúci týždeň.
Oprava schodiska na Ipeľskej ulici č. 18
Verejný obstarávateľ realizoval zákazku tzv. malého rozsahu, ktorej predmetom je oprava schodiska na Ipeľskej ulici č. 18
Oprava schodiska na ulici Slobody č. 25
Verejný obstarávateľ realizoval zákazku tzv. malého rozsahu, ktorej predmetom je oprava schodiska na ulici Slobody č. 25.
Oprava schodiska na ulici Slobody č. 17
Verejný obstarávateľ realizoval zákazku tzv. malého rozsahu, ktorej predmetom je oprava schodiska na ulici Slobody č. 17.
Pozvánka na zasadnutie komisie 05.05.2020
Pozvánka na zasadnutie komisie
Na Terase pod balkónmi zaznejú koncerty PeÅ¥a Cmorika
V pilotnej fáze sú pripravené spolu 4 koncerty, ktoré budú na vybraných priestranstvách
Zriadenie telefónnej linky pre dôchodcov pre zabezpečenie objednania si potravín
Mestská časÅ¥ Košice - Západ zriadila telefónnu linku pre dôchodcov pre zabezpečenia objednania si potravín.
Pozvánka na zasadnutie komisie 17.04.2019
Pozvánka na zasadnutie komisie
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
Pomoc pre obyvateľov
Mestská časÅ¥ Košice-Západ zabezpečuje pre seniorov a rizikové skupiny obyvateľov rúška, nákup a roznos potravín, liekov a rozvoz obedov
Upravené otváracie hodiny pobočiek pôšt
Upravené otváracie hodiny pobočiek pôšt v Košiciach - platné od 24.3.2020
Výzva na predkladanie žiadostí o nefinančný príspevok
Výzva na predkladanie žiadostí o nefinančný príspevok na predzáhradku
Deratizácia - jar 2020
Verejný obstarávateľ realizoval zákazku tzv. malého rozsahu, ktorej predmetom je celoplošná jarná deratizácia budov a pozemkov vo vlastníctve a správe verejného obstarávateľa v roku 2020.
Stravovanie mobilných dôchodcov od 23.03.2020
Z dôvodu preventívnych opatrení zameraných na ochranu života a zdravia obyvateľstva vás žiadame o dôsledné zváženie spôsobu stravovania
Feed Fetched by RSS Dog.