RSS 2.0 Košice Západ
Terasáčik - časopis pre deti, 3. vydanie
Milí riešitelia, tak sme tu opäÅ¥ s novým číslom vášho časopisu
Pribudnú uzamykateľné kontajneroviská
Na viacerých uliciach Terasy sa v dohľadnej dobe začnú stavaÅ¥ ďalšie uzamykateľné kontajneroviská
Kvietok pre jubilantov
Aj počas platných protipandemických opatrení sa seniori z Klubu kresÅ¥anských seniorov v mestskej časti Košice-Západ rozhodli, že v rámci možností zablahoželajú svojim členom
Pozvánka na zasadnutie komisie 17.05.2021
Pozvánka na zasadnutie komisie
XVII. zasadnutie MZ mestskej časti Košice-Západ 18.05.2021
Zbierka pre útulkáčov
Pracovníci Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Západ na čele so starostom Marcelom Vrchotom, zástupcom starostu Petrom Hubom a prednostom Michalom Demom sa rozhodli pomôcÅ¥ psíkom v útulku pri Haniske
Zvyšok po zimnom posype zmizne aj z lokality Grot
Upratania zvyškov po posypovom materiáli použitom pri zimnej údržbe sa dočkajú aj obyvatelia ulíc v lokalite Grot v Mestskej časti Košice-Západ
Harmonogram TRIEDENÉHO ZBERU v meste Košice
od 1.5.2021 do 31.5.2021
Pozvánka na zasadnutie komisie 12.05.2021
Pozvánka na zasadnutie komisie
Pozvánka na zasadnutie komisie 13.05.2021
Pozvánka na zasadnutie komisie
Pozvánka na zasadnutie komisie 10. 05. 2021
Pozvánka na zasadnutie komisie
Občianske združenie ArtEst – polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže Divadlo Hopi Hope
Átrium klubu spolupracuje s OZ ArtEst – polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže. OZ poskytuje svojim frekventantom komplexné umelecké vzdelávanie.
Oznámenie o vybavení petície - zberný dvor Zvončekova
Oznámenie o vybavení petície - zberný dvor Zvončekova
Na úrad už bez testu
Pre vstup do budovy Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Západ už od pondelka 3. mája tohto roku sa nepotrebujete preukázaÅ¥ testom na COVID19 s negatívnym výsledkom
Na Terase sme postavili 6-metrový „máj“
Štvrtkové popoludnie 29. mája 2021 patrilo takmer 700-ročnej ľudovej tradícii spojenej so symbolickým „stavaním mája“.
PD Laborecká 2 veľká budova
Verejný obstarávateľ realizoval prieskum trhu za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky. Predmetom prieskumu trhu je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre stavbu: "Zlepšenie tepelnotechnických vlastností obalových konštrukcií a redukcia uhlíkovej stopy objektu na Laboreckej 2 v Košiciach".
Prieskumy trhu a zákazky tzv. malého rozsahu
Verejný obstarávateľ momentálne nemá vyhlásený žiadny prieskum trhu a zákazku tzv. malého rozsahu.
Monitorovali sme ľudí bez domova
Mestská časÅ¥ Košice-Západ napriek pandemickej situácii nezabúda na prácu s ľuďmi bez domova
Deň Zeme je príležitosÅ¥ou inšpirovaÅ¥ sa ekologickými príkladmi
Už zajtra je tu Deň Zeme, ktorý patrí na celom svete medzi najuznávanejšie podujatia na záchranu planéty
Z ihriska zmizne preliezačka
Deti z Luníka VIII sa od budúceho týždňa budú musieÅ¥ zaobísÅ¥ na svojom ihrisku na Hellovej ulici bez jedného z hracích prvkov
Tablety pre klientov zariadenia opatrovateľskej služby
Priestory v budove Mestskej časti Košice-Západ na Laboreckej ulici, ktoré sú určené pre naše Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) sa v súčasnosti ešte prerábajú
Zámena pozemkov v lokalite GROT
Zámena pozemkov na základe Uznesenia Miestneho zastupiteľstva MÄŒ Košice-Západ č.230-20/02-2018 zo dňa 20.02.2018 a Zámennej zmluvy č.ZAM_001_2018 a Dodatku č.1- DOD_052_2018.
Terasáčik - časopis pre deti, 2. vydanie
Zdravíme všetky šikovné hlavičky.
Posypový materiál bude odstránený aj z bočných uličiek
Po tom, čo pozostatky po zimnom posype ešte koncom marca zmizli z Triedy SNP, od nich pracovníci firmy KOSIT očistia aj bočné ulice v Mestskej časti Košice-Západ
BOZP a PO 2021
Verejný obstarávateľ realizoval zákazku tzv. malého rozsahu, ktorej predmetom je zabezpečenie zákonných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany.
Autovraky
Postup Mestskej polície pri riešení starých vozidiel - vrakov
Pozvánka na zasadnutie komisie 20.04.2021
Pozvánka na zasadnutie komisie
Dáme respirátory a rúška tým, ktorí to potrebujú
Pracovníci Mestskej časti Košice-Západ sa rozhodli v súčasnej neľahkej situácii zapríčinenej koronakrízou pomôcÅ¥ tým, ktorí to najviac potrebujú
Deratizácia - jar 2021
Verejný obstarávateľ realizoval zákazku tzv. malého rozsahu, ktorej predmetom je celoplošná jarná deratizácia budov a pozemkov vo vlastníctve a správe verejného obstarávateľa v roku 2021.
Sčítali sme sa zodpovedne
Obyvatelia mestskej časti Košice-Západ k aktuálnemu sčítaniu obyvateľstva 2021 pristúpili podľa priebežných výsledkov zodpovedne
Veľkonočný pondelok v znamení koncertov pod balkónmi
Koncerty pod balkónmi a oknami s populárnou formáciou Peter Bič Project a hosÅ¥om, spevákom rusínskych piesní, Štefanom Štecom
Gigantická kraslica už zdobí námestie na Terase
Už tradične pred Veľkou nocou košický Západ umiestnil pred OC Galéria obrovskú ozdobu námestia, trojmetrovú gigantickú kraslicu.
Samosčítanie - už len dnes!
Dnes je posledný deň, kedy môžete využiÅ¥ príležitosÅ¥ a splniÅ¥ si svoju zákonnú sčítaciu povinnosÅ¥ z pohodlia domova a bez stresu
Na samosčítanie už máme len 3 dni
Sčítanie obyvateľstva 2021 elektronickou formou pokračuje
Trhovisko je už otvorené
Od pondelkového rána si už obyvatelia našej mestskej časti môžu na Luníku II nakúpiÅ¥ čerstvú sezónnu zeleninu, domáci med, alebo tradičný symbol jari a Veľkej noci – bahniatka
Luniky sa spájajú a čistia
Zodpovedným pracovníkom mestských častí Košice-Západ i Luník IX dlho nebol po chuti neporiadok, ktorý zanechávajú najmä vyberači odpadkov cestou po chodníku spájajúcom lokalitu Grot
Bude sa zasa deratizovať
ÄŒaká nás opäÅ¥ boj so škodcami. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach rozhodol, že sa na území mesta bude zasa celoplošne deratizovaÅ¥
Otvárame trhovisko na Terase
Ľudia, ktorí si v minulosti zvykli nakupovaÅ¥ čerstvé ovocie, zeleninu a iné plodiny na trhovisku na rohu Kysuckej ulice a Triedy SNP, sa konečne dočkajú
Aký nasadíme finiš pri samosčítaní£
Ešte deväÅ¥ dní sa obyvatelia Slovenska môžu samosčítaÅ¥, teda zadaÅ¥ potrebné údaje prostredníctvom mobilu, tabletu, či počítača z pohodlia domova
Terasáčik - časopis pre deti, 1. vydanie
Milí naši najmenší, pripravte si ceruzky, farbičky a šikovné hlavičky
Kontrolný deň na kolobežkách
Obyvatelia Mestskej časti Košice-Západ si svojho starostu Marcela Vrchotu mohli dnes užiÅ¥, ako sa preháňa po Terase na elektrokolobežke
V Mestskej časti Košice-Západ majú nového prednostu miestneho úradu
Prácu zamestnancov Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Západ organizuje od záveru minulého týždňa nový prednosta
ÄŽakujeme, pani prednostka!
V utorok sa zamestnanci Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Západ rozlúčili s bývalou prednostkou Janou Furmanovou
Odpad má pred vyberačmi ochrániÅ¥ klietka
Na stav kontajneroviska na rohu Hronskej ulice a Triedy SNP sa často zniesla zo strany majiteľov bytov v blízkych panelákoch spÅ•ška kritiky
Chcete svoj záhon na sídlisku£ Rezervujte si ho včas!
Baví vás vÅ•taÅ¥ sa v zemi, vlastnoručne si vypestovaÅ¥ úrodu, ale nemáte svoju záhradku£ Tu máte riešenie.
Starajte sa už teraz o vaše predzáhradky
Terasania, nie je vám jedno, ako vyzerá priestor pred vašimi blokmi a chcete si ho skrášliÅ¥£
Zastupiteľstvo v dobe pandémie len online
Obmedzenia spôsobené nepriaznivou pandemickou situáciou neobišli ani Mestskú časÅ¥ Košice-Západ a volených zástupcov obyvateľov v nej
Programový rozpočet MÄŒ Košice - Západ na roky 2021 - 2023
Programový rozpočet MÄŒ Košice - Západ na roky 2021 - 2023
Obmedzenia vstupu do budovy miestneho úradu
Obmedzenia pohybu obyvateľov na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 123 zo dňa 28.02.2021.
Stavebné úpravy Átrium klub
Verejný obstarávateľ realizoval prieskum trhu za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky. Predmetom prieskumu trhu je uskutočnenie stavebných úprav interiéru veľkej sály budovy na 1.NP - Zuzkin park 4, Košice.
Feed Fetched by RSS Dog.