Det er ingen skam å snu!
Fri, 16 Aug 2019 13:23:16 +0200
Vi fortsetter kampen for å få våre myndigheter og politikere til å forstå hva millimeternøyaktigheten de etterstreber faktisk innebærer. 
Regnskap Norge debatterte nye regler som hindrer forenklinger og skaper kjeltringer
Tue, 13 Aug 2019 13:52:11 +0200
Flere meter med millimeterregler forvansker hverdagen til næringslivet. Det ble tydelig foran et fullsatt publikum under forenklingsdebatten på Arendalsuka.
Søknad om merverdiavgiftskompensasjon må sendes inn innen 1. september
Mon, 12 Aug 2019 12:43:07 +0200
Frivillige organisasjoner kan søke om å få kompensert kostnader til merverdiavgift de har hatt ved kjøp av varer og tjenester.
Aksjeloven § 3-8 – Unntak for avtaler som inngås som ledd i selskapets vanlige virksomhet
Mon, 12 Aug 2019 10:37:23 +0200
Som hovedregel skal avtaler mellom aksjeselskap og aksjeeier mv inngås i tråd med saksbehandlingsreglene i § 3-8. Det er imidlertid praktisk viktige unntak fra denne hovedregelen, noe denne artikkelen går nærmere inn på.
Feed Fetched by RSS Dog.