Endringer i NRS 16 Årsberetning
Fri, 11 Oct 2019 13:08:52 +0200
Som følge av endringer i likestillings- og diskrimineringsloven er det gjort endringer i NRS 16 Årsberetning.
Ny strategi for en enklere hverdag for småbedrifter
Fri, 11 Oct 2019 11:21:12 +0200
I slutten av august la regjeringen frem sin strategi for små og mellomstore bedrifter.
Hvor er forenklingene i statsbudsjettet?
Thu, 10 Oct 2019 15:23:03 +0200
Under direktesendt webinar kommenterte vi skatte- og avgiftsforslagene i statsbudsjettet. Dessverre var det manko på forenklinger for næringslivet.
Statsbudsjettet 2020 - endringer i Skattefunn-regelen
Thu, 10 Oct 2019 14:34:12 +0200
Regjeringen foreslår flere endringer i Skattefunn-reglene. De foreslåtte endringene vil få virkning fra inntektsåret 2020.
Feed Fetched by RSS Dog.