Uitspraken
ECLI:NL:RBMNE:2020:1993 Rechtbank Midden-Nederland, 26-05-2020, UTR 17/5112 en UTR 18/2246
Wmo, intrekking pgb, terugvordering van zorgverlener, belanghebbende UTR 17/5112 Eiser is geen belanghebbende bij de intrekking van het pgb-toekenningsbesluit van de budgethouder. Eiser heeft geen eigen, zelfstandig (vermogens)belang bij het intrekkingsbesluit, dat los staat van het contractuele belang. Verweerder heeft het bezwaar daarom terecht niet-ontvankelijk verklaard. Het beroep is onge...
ECLI:NL:RBMNE:2020:2574 Rechtbank Midden-Nederland, 03-07-2020, AWB - 20 _ 1987
Maatwerkvoorziening. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). Vergoeding aanpassing woning afgewezen.
ECLI:NL:RBDHA:2020:6920 Rechtbank Den Haag, 09-07-2020, AWB - 19 _ 3331
Eiseres wil hogere vergoeding verzekering en onderhoudskosten scootmobiel. Te laat bezwaar gemaakt tegen besluit waarin dit is vastgelegd. Beroep richt zich niet tegen hoogte toegekende pgb voor scootmobiel.
ECLI:NL:RBDHA:2020:6873 Rechtbank Den Haag, 29-06-2020, AWB - 19 _ 5764
Wmo 2015. Verweerder heeft op goede gronden de aanvraag om een maatwerkvoorziening in vorm van pgb afgewezen en zorg in natura toegekend. Eiser heeft het budgetplan meerdere malen niet volledig en correct ingevuld.
Feed Fetched by RSS Dog.