Uitspraken
ECLI:NL:RBGEL:2020:5909 Rechtbank Gelderland, 05-11-2020, AWB - 20 _ 2223
Recht op bijstand. Beroep gegrond. Bestreden besluit vernietigd. Herroeping besluit 16 oktober 2019.
ECLI:NL:RBOVE:2020:4550 Rechtbank Overijssel, 23-12-2020, ak_ 20 _ 96
Het geheel aan thuisondersteuning enkel in één leveringsvorm verstrekken is in strijd met de keuzevrijheid; beroep gegrond.
ECLI:NL:RBLIM:2020:10343 Rechtbank Limburg, 23-12-2020, AWB - 19 / 458
Hulp bij het huishouden. Gegrond. Richtlijn indicatiestelling hulp bij het huishouden maatschappelijke ondersteuning gemeente Maastricht niet gebaseerd op een deugdelijk onderzoek. Verweerder heeft niet inzichtelijk gemaakt dat met verlaagde normtijden voor huishoudelijke hulp in de Richtlijn een schoon en leefbaar huis kan worden gerealiseerd, zodat het college niet in redelijkheid tot de vast...
ECLI:NL:RBLIM:2020:10324 Rechtbank Limburg, 24-12-2020, AWB/ROE 19/2962
Hulp bij het huishouden. Gegrond. Geen onderzoek uitgevoerd. Richtlijn indicatiestelling hulp bij het huishouden maatschappelijke ondersteuning gemeente Maastricht niet gebaseerd op een deugdelijk onderzoek. Verweerder heeft niet inzichtelijk gemaakt dat met verlaagde normtijden voor huishoudelijke hulp in de Richtlijn een schoon en leefbaar huis kan worden gerealiseerd, zodat het college niet ...
Feed Fetched by RSS Dog.