Proliitto.fi uutiset: Työmarkkinat
Pro irtisanoo kemian- ja kulutustavara-alojen työehtosopimukset
Ammattiliitto Pro neuvotteli kemian- ja kulutustavara-alojen työehtosopimusten optiovuodesta perjantaina 20. syyskuuta. Optiovuodesta luovuttiin. – Palkankorotusten sijaan nyt neuvottelemme kokonaan uusista työehtosopimuksista, Pron kemianalan sopimusalavastaava Taru Reinikainen toteaa.                                                                            
STTK: Budjettiriihen päätökset tukevat työllistymistä, toimet osin riittämättömiä
Hallitus on budjettiriihessä päättänyt ensi vuoden valtion talousarviosta. STTK:n mielestä hallituksen panostukset työllisyysasteen nostamiseen ovat monessa suhteessa oikean suuntaisia.
Talousennuste: Talous jäähtyy
Palkansaajien tutkimuslaitos ennustaa Suomen talouskasvuksi tänä vuonna 1,3 prosenttia ja ensi vuonna 1,1 prosenttia, mikä on 0,1 ja 0,4 prosenttiyksikköä viimekeväistä ennustetta vähemmän. 
STTK:n hallitus: Palkkatuki ja työvoimapalvelut nostettava muiden pohjoismaiden tasolle
STTK:n hallitus keskusteli budjettiriihen aattona työllisyys- ja talouspolitiikan tavoitteista. Puheenjohtaja Antti Palolan mielestä hallituksen työllisyysastetavoite – 75 %:n työllisyysaste, 60 000 uutta työllistynyttä – on riippuvainen suhdannekehityksestä. Hallittu työmarkkinakierros, joka vähitellen on pääsemässä vauhtiin, on tärkeä keino talouden ja työllisyyden vahvistamiseksi.
UPM:n Rauman tehtaan toimihenkilöt marssivat ulos tänään tiistaina kello 22
Rauman tehtaiden toimihenkilöt marssivat ulos tiistaina 10. syyskuuta kello 22 vastalauseena työnantajan suunnitelmalle sulkea paperikone sekä ulkoistaa tehtäviä Puolaan perustettavaan palvelukeskukseen. Työpaikkansa voi menettää jopa 179 henkilöä. Takaisin työpaikalle palataan 24 tunnin kuluttua eli keskiviikkona 11. syyskuuta kello 22.
Teknologiateollisuuden työehtosopimusneuvottelut keskeytyivät
Ammattiliitto Pro on tänään jatkanut neuvotteluja uudesta työehtosopimuksesta Teknologiateollisuus ry:n kanssa. Neuvottelut ovat keskeytyneet eikä Prolla ole edellytyksiä jatkaa neuvotteluja.
UPM sulkee paperikoneen Raumalla – työt loppuvat 179:ltä
UPM sulkee Rauman paperikone 2:n ja myy Chappellen sanomalehtipaperitehtaan Ranskassa. Yhtiö aloittaa samalla yhteistoimintaneuvottelut, jotka voivat johtaa jopa 179 hengen irtisanomiseen. Pron Malinen on pahoillaan irtisanottavien suuresta määrästä.
Aktia aloittaa yt-neuvottelut, 110 työpaikkaa uhattuna
Aktia Pankki käynnistää yhteistoimintaneuvottelut, joiden piirissä on 380 henkilöä. Pääluottamusmies Marit Leinonen kertoo, että tunnelma pankissa on odottava.
Työntekijöiltä ja työnantajilta uusi yhteinen työkalu vuoropuhelun lisäämiseen työpaikoilla
Finanssialan työntekijäliitot ja työnantajat ovat julkaisseet työkalun, jonka tarkoitus on antaa kättä pidempää työpaikoilla esimiesten ja alaisten välisen vuoropuhelun käymiseksi. Työkalu on nimeltään Rohkeasti yhteistyöhön. Verkkopohjainen työkalu löytyy Hyfi.fi-verkkosivulta, jolle kerätään myös muuta työelämän kehittämiseksi finanssialalla tehtyä materiaalia.
Yliopistojen määräaikaistyöryhmä jatkaa toimintaansa 31.12.2019 asti
Yliopiston yleisen työehtosopimuksen neuvotteluosapuolet Sivistystyönantajat, Ammattiliitto Pro, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ovat sopineet määräaikaisten työsopimusten käyttöä tarkastelevan työryhmän määräajan pidentämisestä vuoden 2019 loppuun asti.
Stora Enso irtisanoi luottamusmiehen
Stora Enso on ilmoittanut Oulun tehtaiden irtisanomisista. Ammattiliitto Pron saamien tietojen mukaan irtisanottavien joukossa on myös toimihenkilöitä edustava osaston luottamusmies.
Eltel Networks on aloittanut yt-neuvottelut – 90 työpaikkaa vaakalaudalla
Eltel Networks Oy on aloittanut yhteistoimintaneuvottelut 75 työpaikasta ja Eltel Networks Pohjoinen Oy 15 työpaikasta. Irtisanomisiin johtavat yt-neuvottelut tulivat henkilöstölle yllätyksenä.
Valmet Automotive aloittaa yt-neuvottelut
Valmet Automotive aloittaa yhteistoimintaneuvottelut Uudenkaupungin autotehtaalla. Tilapäinen vähentämistarve on noin 260 henkilötyövuotta.
Stora Enson ja Eforan luottamusmiehet: ”Samaa työtä heikommilla työehdoilla?”
Luottamusmiehet kokoontuivat tänään puimaan Stora Enson yhteistoimintaneuvotteluja sekä tulevia päätöksiä. Työnantaja sopimusshoppailee eli aikoo siirtää toimihenkilöitä heikompien työehtojen piiriin.
Ammattiliitto Pron hallitus hakee neuvottelukierroksella palkankorotuksia ja ostovoimaa
Tulevissa sopimusneuvotteluissa Pro hakee palkkatasa-arvoa edistäviä ja ostovoimaa parantavia palkankorotuksia. Kiky-talkootunneista on luovuttava ja tulonsiirrot palkansaajilta työnantajille kompensoitava. Paikallisen sopimisen kehittämiseksi henkilöstön edustajien asemaa on vahvistettava.
Teollisuuden palkansaajat: yhteiset tavoitteet työehtosopimuskierrokselle
Teollisuuden palkansaajat TP linjasi yhteisiä tavoitteita tuleviin työehtosopimusneuvotteluihin. TP:n hallituksen mukaan tulevien sopimusratkaisuiden on vahvistettava palkansaajien ostovoimaa, ja kilpailukykysopimuksen mukaisista työajanpidennyksistä on luovuttava.
Pro ja JUKO: Uupunut ei uudistu – kannanotto henkilöstöresurssien turvaamiseksi
Ammattiliitto Pro ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ovat huolissaan henkilöstöresurssien riittävyydestä Suomen Akatemiassa, Opetushallituksessa ja Kotimaisten kielten keskuksessa. Järjestöjen mukaan vähentyneet resurssit uhkaavat jo virastojen palvelutason laatua.
Henkilöstön aseman vahvistamisen oltava yt-lain uudistamisen keskiössä
Ammattiliitto Pro antoi työ- ja elinkeinoministeriölle oman lausuntonsa yhteistoimintalain uudistamista selvittävän työryhmän väliraportista. Lausuntoaika päättyi tänään. Pro korostaa lausunnossaan henkilöstön aseman vahvistamista lakiuudistuksen yhteydessä. Pron mielestä erityisesti luottamushenkilöiden neuvotteluaseman vahvistamisen ja henkilöstön osaamisen kehittämisen tulee olla uudistamisen tavoitteina.
OP aloittaa 3 000 hengen yhteistoimintaneuvottelut
OP Ryhmä aloittaa Keskusyhteisökonsernissa noin 3 000 henkilöä koskevat yt-neuvottelut ensi viikolla. Alustavan arvion mukaan suunnitelma tarkoittaisi toteutuessaan enintään 250 henkilön irtisanomistarvetta.
Rahoitusalalla ei neuvotella erikseen vuoden 2020 palkkaratkaisusta – loppuvuoden neuvottelut koskevat koko työehtosopimusta
Rahoitusalalla ei neuvotella erikseen ns. optiovuodesta eli vuoden 2020 palkkaratkaisusta. Rahoitusalan työnantajia edustava Palvelualojen työnantajat PALTA ry ilmoitti asiasta eilen.
Feed Fetched by RSS Dog.