Regnskap Norge
Forslag om at digitale og fysiske møter likestilles i boliglovgivningen
Midlertidig lov oppheves 1. november 2020
Bruker du kalkulatoren på kompensasjonsordning.no£
Vær oppmerksom på at den ikke tar høyde for alle faktorer som påvirker tilskuddet.
Medlemsgruppe på Facebook
Å være tettere på gjør at vi som forening raskere fanger opp hva som er viktig for deg.
Næringslivets adgang til å bruke digitale møter forlenges til 1. juni 2021
Myndighetene forlenger virketiden for midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen.
Permitterte arbeidstakere kan opprettholde medlemskap i pensjonsordning
Midlertidige regler om medlemskap for permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger forlenges frem til og med 30. juni 2021.
Passord – til glede og besvær
Hvor vanskelig er det å lage gode passord som sikrer digitale ressurser på en effektiv måte£
Lav mva-sats på 6 prosent videreføres ut 2020
Stortinget vedtok fredag 9. oktober 2020 å utvide ordningen med halvering av lav mva-sats fra 12 % til 6 % ut året.
Regnskap Norge kommenterer statsbudsjettet 2021
Opptak av Regnskap Norges webinar der fagpersoner kommenterer regjeringens statbudsjett for 2021. Webinaret ble sendt 08.10.2020.
Regnskap Norges gjennomslag i statsbudsjettet
Det er gledelig å se at det næringspolitiske arbeidet gir avkastning. At regjeringen tar opp igjen saken om naturalytelser er et bevis på det.
Statsbudsjettet 2021 - Vaksiner blir skattefrie
Regjeringen foreslår at influensavaksine og eventuelle pandemivaksiner dekket av arbeidsgiver, skal være skattefrie fra 2021.
Statsbudsjettet 2021 - Utleggstrekk i a-meldingen
I statsbudsjettet fremmes det forslag om at utleggstrekk utstedt av skatteoppkrever skal innrapporteres gjennom a–meldingen.
Statsbudsjettet 2021 – Endringer på formuesskatteområdet
Regjeringen foreslår flere endringer og justeringer.
Statsbudsjettet 2021 - Den skattefrie gavegrensen økes fra 2 000 til 5 000 kroner
Regjeringen lover å gjøre regelverket for naturalytelser enklere å praktisere for arbeidsgivere.
Statsbudsjettet 2021 - Trapper ned permitteringsordningen
Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å gå tilbake til permitteringsperiode på 26 uker fra 1. juli 2021 dersom forholdene ligger til rette for det.
Skatte- og avgiftsopplegget 2021 – forslag til statsbudsjett
Grensen for skattefrie gaver fra arbeidsgiver økes og de administrative pliktene skal forenkles.
Regnskap Norge-podden: Hvordan jobbe med hvitvaskingsregelverket£
Hvordan implementere hvitvaskingsregelverket£ Hva betegnes som en mistenkelig transaksjon£ Dette er spørsmål som besvares i denne ukens episode av Regnskap Norge-podden.
Bidra til å forbedre skattemeldingen for næringsdrivende
Er du interessert i å delta i pilotdrift neste år£
Lettere å flytte lån i lånegarantiordningen
Finansdepartementet har besluttet å gjøre det mulig for bedriftene å flytte garanterte lån fra én bank til en annen.
Nedsettelse av purregebyr og inkassosalærer
Endringene gjelder inndriving av pengekrav som forfaller etter 1. oktober 2020.
Julebord og skatt i koronatid – mindre grupper godtas
Skattefrihet beholdes uavhengig av om arbeidsgiver dekker middagen i form av gavekort eller refusjon av utgifter.
Den digitale hverdagen krever bevissthet
Data er verdifullt for bedriftene – og for kriminelle. Som regnskapsfører skal du ivareta sikkerheten rundt kundedata. Økt bevissthet om IT-sikkerhet er nøkkelen. 
Webinar om statsbudsjettet
Torsdag 8. oktober oppsummerer og kommenterer vi hovedtrekkene i statsbudsjettet 2021.
– Det som ikke telles, teller ikke
Konferansen Rethinking Accounting viste hvorfor det er viktig å rapportere på både økonomiske, sosiale og miljømessige forhold.
Korona - konsekvenser for frister, satser og tvangsmulkt på skatteområdet
Tvangsmulkt gjeninnføres fra november.
Tvangsmulkt gjeninnføres fra november
For a-meldinger blir tvangsmulkt tatt i bruk for meldinger med frist 5. november. For mva-meldinger vil tvangsmulkt være aktuelt for 5. termin med frist 10. desember.
Regnskap Norge-podden: Hva er digital ledelse£
Hva er forskjellen på ledelse og digital ledelse£ Det svarer Espen Vestli i Azets på i denne ukens episode av Regnskap Norge-podden.
Forenklingskonferansen 2020 – oppsummering og opptak
Fremtiden er mer usikker enn på lenge, og noe av det siste bedriftene trenger å bruke tid på er unødvendig rapportering – særlig gjelder dette de små og mellomstore.
Ny mva-regel for utleiere av fast eiendom - med tilbakevirkende kraft
Etter dagens regelverk har en utleier 6 måneder på seg til å få avgiftspliktig leietaker til å signere leieavtale for å få tilbakegående avgiftsoppgjør. Som følge av tregere leiemarked på grunn av koronasituasjonen økes denne fristen til 12 måneder.
– Altinn har ikke fornyet seg raskt nok
Uten digitalisering stopper Distrikts-Norge, mener distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland. Derfor vil hun ha bedre mobil- og fiberdekning over hele landet – og et mer dynamisk Altinn.
Slik unngår du konkursryttere
Tidligere i år endret regjeringen reglene rundt konkurskarantene. Nå er det derfor lett å undersøke om potensielle kunder eller forretningsforbindelser er underlagt karantene.
Hvor mye må vi forstå av det kunstig intelligens kan hjelpe oss med£
Regnskap Norge mener det bør stilles krav til bruken av kunstig intelligens innen regnskap, og etterlyser særlig transparens og forklarbarhet.
Blir du med og redder verden£
Om regnskapsførerens rolle i det bærekraftige landskapet.
Støtteordning for arrangører av messer og festivaler
Regjeringen foreslår å etablere en støtteordning for store, publikumsåpne arrangementer som messer og matfestivaler.
Kompensasjonsordning for reiselivsbedrifter
For høsten 2020 foreslår regjeringen å opprette en egen kompensasjonsordning på inntil 1 milliard kroner for reiselivsbedrifter med stort omsetningsfall.
Gratis opplæring i IT-sikkerhet for virksomheter under 20 ansatte
En flott anledning til å styrke bevisstheten rundt IT-sikkerhet i regnskapsvirksomheten og hos dine kunder!
Det enkle er ofte det beste – hvorfor er forenkling så vanskelig£
Regnskap Norge jobber for forenklinger og praktiserbare regler, en kontinuerlig jobb som handler om å vite hva som gir effekt og som faktisk er gjennomførbart.
Anti-hvitvasking – har du kontroll på dine plikter£
Her får du ei sjekkliste med åtte sentrale spørsmål.
Regjeringen lager handlingsplan for bærekraftsmålene for Norge
Regnskap Norge løftet nylig regnskapsbransjens rolle i det grønne skiftet i innspillsmøte om regjeringens nasjonale handlingsplan for bærekraftsmålene.
Globale organisasjoner skal effektivisere og forbedre bærekraftsrapportering
Fem globale organisasjoner kunngjør en felles visjon om hva som er nødvendig for å få til en god integrert rapportering av finansielle og ikke-finansielle forhold.
Nye rutiner for utleggstrekk i skattekrav
Overføringen av skatteoppkreveroppgaver fra kommunene til Skatteetaten fra 01.11.2020 betyr at det blir én felles skatteoppkrever for hele landet.
Foreldre har rett til omsorgspenger ved lokale utbrudd
Dersom skolen eller barnehagen stenger på grunn av lokale utbrudd av koronasmitte har foreldre rett til omsorgspenger.
Regnskap Norge-podden: Regnskapsføreren og rådgiverrollen
Rådgivning er tema når autorisert regnskapsfører Roar Ness gjester Regnskap Norge-podden.
Ledelse i vår tid – hva kreves£
Kravene til ledelse har endret seg. Og du må lede mer digitalt og fra distanse.
Altinn gir bedriftene en årlig innsparing på 15 mrd
Regnskapsførere, revisorer og systemleverandørene til næringslivet gis stor del av æren for at arbeidsflyt og dataflyt ved økonomisk innrapportering har blitt tidsbesparende.
Skatteunndragelser i krisetid
Flere mener det er greit med skatteunndragelser når inntektene synker og arbeidsplasser står på spill.
Lønnsstøtte også for oktober, november og desember
Forutsetningen for å få støtte er at den ansatte var permittert per 31. august 2020 og blir hentet tilbake i jobb ved inngangen til måneden det gis støtte for.
Forenklingskonferansen 2020
Hvordan gjøre det enklere å etablere og drive virksomhet uten å ofre nødvendig kontroll£ Vi tar debatten digitalt 23. september.
Ny registreringsløsning for merverdiavgift
Som en del av Skatteetatens prosjekt med modernisering av mva-forvaltningen har nå skatteetaten åpnet for testing av ny løsning for registrering i mva-registeret.
Nå kan foretak søke om kompensasjon for august
August er siste måned det kan søkes kompensasjon for faste uunngåelige kostnader.
Gratis on-demand webinar om lønnstilskuddsordningen og kalkulator i Excel
Tilskuddsordningen for arbeidsgivere som har tatt egne permitterte tilbake i jobb åpner 2. oktober.
Betaling av arbeidsgiveravgift 15. september – det kan søkes om betalingsutsettelse
Fristen for 4. termin er ikke flyttet, men det kan søkes om betalingsutsettelse.
Søk om lønnstilskudd fra 2. oktober
Arbeidsgivere må huske å rapportere via a-meldingen før de søker om tilskudd.
Feilføring i næringsoppgaven - lagmannsretten fastholdt tilleggsskatt på 30 mill kroner
Som følge av utilsiktet feil ved føringen av skattemeldingen kom et regnskapsmessig tap urettmessig også med som skattemessig fradragsberettiget tap.
– Du verden, hvor mye vi har lært!
1. september ble de første lederne sertifisert gjennom RN-akademiets lederprogram.
Det mangler tall i regnskapet
Finanstilsynet har funnet vesentlige mangler i virksomhetenes bærekraftsrapportering. Hvilken betydning får bevisstgjøringen, og hva blir vår rolle£
Folketrygdens grunnbeløp økes til 101 351 kroner
Endringen får virkning fra 1. mai 2020. Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2020 blir dermed kr 100 853.
Frister for registrering i Foretaksregisteret i 2020
20. oktober og 12. desember er de sentrale datoene.
Utvidede muligheter for støtte i reiselivsnæringen
Småbedrifter og oppstartsbedrifter kan få støtte selv om de i utgangspunktet er definert som virksomhet i økonomiske vanskeligheter.
Regnskap Norge-podden: Hvor sirkulær er norsk økonomi£
Hvor sirkulær er egentlig norsk økonomi£ Det svarer Alexander Christiansen fra Circular Norway på i denne ukens episode av Regnskap Norge-podden.
Hva er din virksomhets strategi – og hva betyr den i praksis£
Om en felles retning og å sikre eierskap til det vi skal levere gjennom involvering.
Feed Fetched by RSS Dog.