RTV Utrecht
Baambrugge dreigt huisarts te verliezen, inwoners in actie
BAAMBRUGGE - In het normaal zo rustige Baambrugge is onrust ontstaan. Het dorpje van nog geen 1500 inwoners onder de rook van Abcoude dreigt zijn huisarts kwijt te raken. "Wij willen geen doods dorp worden, waar je voor allerlei voorzieningen heen en weer met de auto moet", zegt Martha Schouten.

De 75-jarige krasse Baambrugger is een vurig pleitbezorger van een huisarts in het dorp. Ze stuurt brieven naar de krant en heeft haar krabbel al gezet onder een petitie, die massaal is ondertekend, voor behoud van een dokter in het dorp. "We hebben een school, een dorpshuis, een café en we hebben altijd een dorpsdokter gehad. Die hoort er gewoon bij."

[Video:2737340|Onrust in Baambrugge]

Pensioen

Wat is er precies aan de hand£ De huidige huisarts in Baambrugge neemt binnenkort afscheid. Hij gaat per 1 april met pensioen. Het pand waarin de praktijk gevestigd is, wordt verkocht. Er staat al wel een opvolger voor de oude dorpsdokter klaar en die heeft haar oog laten vallen op een pand iets verderop: de voormalige pastorie van de Dorpskerk. Die staat leeg, maar moet nog wel verbouwd worden tot praktijk.

Een aantal omwonenden van de pastorie maakt zich grote zorgen. Zij vrezen veel meer verkeer van bezoekers van de praktijk op wat nu al drukste kruispunt van Baambrugge is, mede door de aanliggende school. Daarnaast hebben ze zorgen over het aantal parkeerplekken bij de praktijk, de verkeersveiligheid en de minieme handhaving.

Er is ook de vrees dat huizen in de buurt minder waard worden als gevolg van de ingrijpende verbouwing en uitbouw van de pastorie. De omwonenden hebben daarom een bezwaar tegen de omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente De Ronde Venen.'Je komt zeker voor die NSB'ers'

Het verzet van de omwonenden leidt tot een verziekte sfeer. De 'dwarsliggers' worden door een deel van het dorp nu met de nek aangekeken. Dat blijkt wel als we met de camera door het dorp lopen om een reportage over de kwestie te maken. "Je komt zeker voor die NSB'ers", zegt een man die bezig is met groenonderhoud. "Echt ongelooflijk dat die mensen geen huisartsenpraktijk hier willen. Ik ga daar niet meer aan het werk hoor."

De bezwaarmakers vinden dat verwijt zeer onterecht en voelen zich "onheus bejegend". Zij zijn "uiteraard niet tegen een nieuwe huisarts in het dorp." Volgens de omwonenden is de vergunning slecht voorbereid, en voldoet het plan niet aan de bouwkundige normen en het voorgeschreven aantal parkeerplaatsen. En vooral de verkeerssituatie is niet goed in kaart gebracht door de gemeente.Weloverwogen besluit

Dat ziet verantwoordelijk wethouder Rein Kroon (CDA) toch anders. Volgens de wethouder is er wel degelijk genoeg onderzoek gedaan naar hoe het verkeer op de plek van de nieuwe praktijk verandert. "De praktijk komt op een paar honderd meter afstand van de oude. De dokter krijgt er niet ineens 500 patiënten bij. Dus de parkeerdruk en de verkeersbewegingen vallen wat ons betreft mee. Die verandert niet ineens enorm."

"Er is goed naar gekeken. Er is weloverwogen een beslissing genomen dat het op die plek wel kan. Er is zelfs bijgehouden hoeveel mensen er op de fiets komen. Wij hebben gewoon verkeersdeskundigen in dienst die dat goed kunnen beoordelen. Wij zien het oordeel van de commissie die dit moet beoordelen met vertrouwen tegemoet."Tijd dringt

Intussen is mevrouw Schouten er nog niet gerust op. Zij blijft strijden voor een huisarts in haar eigen dorp. Dat is niet alleen voor haar, maar voor iedereen van belang, meent ze. "Het gaat ook om jonge gezinnen die gewoon direct bij een huisarts terecht moeten kunnen. Dat we dus niet voor ieder dingetje naar Abcoude moeten, vier kilometer verderop. Dat is ook niet duurzaam. En het is niet mogelijk om daar te parkeren."

De tijd dringt wel. "Want omwonenden kunnen door blijven procederen tegen de vergunningsverlening", zegt mevrouw Schouten. "Daardoor kan de financiering voor de verbouwing van de praktijk niet doorgaan en kan de aannemer niet aan de slag." Wethouder Kroon: "Dat zou afschuwelijk zijn. De voorziening van een dokter in je dorp is gewoon heel belangrijk."

Volgende week neemt een commissie van de gemeente een beslissing over de bezwaren van de omwonenden.

Zakkenrollers houden in het coronajaar hun handen vaker thuis
PROVINCIE UTRECHT - Ook voor zakkenrollers is 2020 door de coronacrisis een slecht jaar. Tussen januari en oktober nam de politie in onze provincie 362 aangiftes op, waarvan twee derde in de stad Utrecht. Dat zijn veel minder gestolen portemonnees en gestolen tasjes dan in dezelfde periode een jaar geleden.

Datajournalistiek persbureau LocalFocus analyseerde de politiecijfers van beide periodes en stelt vast dat in heel Nederland gemiddeld veertig procent minder aangiftes van zakkenrollerij binnenkwamen; zo'n zesduizend gevallen tegen bijna 10.500 vorig jaar. Opmerkelijk is dat andere criminelen wel even actief bleven. Het totaal aantal geregistreerde misdrijven daalde met slechts 0,3 procent.Afstand houden

Factoren die mee kunnen spelen zijn de stillere winkelstraten, het afstand houden van elkaar en het gebrek aan evenementen waar vingervlugge boeven graag hun slag slaan. Dat zou maar weer eens aantonen dat de gelegenheid de dief maakt.

LocalFocus zette de verschillen tussen de twaalf provincies op een interactieve kaart. Ook de tien grootste gemeenten in Nederland werden in de analyse meegenomen.

[Localfocus:https://localfocuswidgets.net/5fbc2b0e23624]

In de provincie Utrecht werd in de eerste tien maanden van dit jaar 362 keer aangifte gedaan van zakkenrollerij. Een jaar eerder stond de teller nog op 574, wat een afname van 36,9 procent betekent. In de stad Utrecht vond het merendeel van de diefstallen plaats. De politie telde er 237, tegen 403 in dezelfde periode in 2019; een afname van 41,2 procent.

Amsterdam staat met 1819 nog steeds ver bovenaan in de lijst van steden waar veel zakkenrollers actief zijn. Een derde van alle in Nederland geregistreerde diefstallen vond in de hoofdstad plaats. Drenthen, Friezen en Zeeuwen deden tot oktober het minst vaak aangifte: respectievelijk 45, 49 en 54 keer.

Meer lezen over het coronavirus in de regio£ Alle verhalen en de gevolgen voor de provincie Utrecht hebben we verzameld op deze plek.

Kans op koud weekend: mogelijk vorst op komst
PROVINCIE UTRECHT - Vanaf vrijdag is er kans op nachtvorst. Volgens Weeronline is er dit weekend of anders begin volgende week de eerste officiële vorst van dit najaar. Overdag wordt het ook kouder: zondag en begin volgende week wordt het niet warmer dan zo'n vijf graden.

In de Bilt heeft het dit najaar nog niet gevroren, de eerste vorst is daardoor aan de late kant. Normaal is de eerste vorst op 'neushoogte' volgens Weeronline in De Bilt in het begin van november.

Vrijdag draait de wind van zuid naar oost en daardoor wordt het iets kouder. Hoe koud precies is nog niet duidelijk, waarschijnlijk rond de vijf graden. 's Nachts neemt daardoor de kans op vorst toe. Tijdens een nacht met opklaringen is lokaal matige vorst mogelijk.

Brieven verschenen van familie Duitse keizer die Huis Doorn claimde
DOORN - Er is correspondentie verschenen tussen familie van de Duitse keizer Wilhelm II en de Nederlandse staat. Die brieven zijn via een wob-verzoek boven tafel gehaald door student geschiedenis Frederick Ykema, meldt de Telegraaf.

De familie van keizer Wilhelm II wilde in 2014 Huis Doorn terug van de Nederlandse staat. De Duitser leefde in ballingschap in het paleis na een vlucht uit Duitsland na de Eerste Wereldoorlog. De claim van de familie werd afgewezen door toenmalig minister Jet Bussemaker.

[Audio:2740529|Directeur Herman Sietsma in Utrecht is Wakker op Radio M Utrecht]

"Wij kenden die documenten ook niet", zegt directeur van Huis Doorn Herman Sietsma tegen RTV Utrecht. "In die zin zijn ze nieuws, maar we wisten wel wat er speelde." Sietsma vertelt dat de Nederlandse regering besloot de subsidie voor Huis Doorn te stoppen en dat de familie van Wilhelm II daarop inspeelde.

Na de Tweede Wereldoorlog nam Nederland Huis Doorn in beslag omdat Wilhelm II met de nazi's heulde. In 2015 ontstond een juridische strijd, begonnen door prins Georg von Preussen, die nu aan het hoofd staat van Huis Hohenzollern waar ook Wilhelm II toe behoorde. De advocaten van de prins stelden: "Huis Doorn is nooit eigendom van de Nederlandse Staat geworden. De nazaat van Wilhelm wenst Huis Doorn terug." Zo niet, dan zouden er rechtsmaatregelen volgen, dreigden de advocaten.

De minister wees de claim af, maar wilde wel de familie betrekken bij het beheer van het paleis. De Telegraaf citeert documenten die de student geschiedenis Ykema achterhaalde: "We kunnen overleggen over de mogelijkheid om de familie bij de Raad van Toezicht van Huis Doorn te betrekken."

[Video:115126|Maarten van Rossem bezocht in 2012 Huis Doorn in 'Van Rossem Vertelt']

Voor Huis Doorn kwam overigens alles weer goed. Een groep vrijwilligers redde Huis Doorn van de financiële ondergang waarna de staat besloot subsidies te verlenen. Het museum ging zich meer richten op de Eerste Wereldoorlog en wist te groeien van 20.000 bezoekers tot 50.000 bezoekers, aldus directeur Sietsma.

Een woordvoerder van de Duitsers laat weten dat de zaak niet meer loopt. "Het ging om een zaak uit 2014 die samenhing met de indertijd publiekelijk besproken sluiting van Huis Doorn. Wij beschouwen de zaak sinds vijf jaar als afgesloten."

Zeist van het gas af, centrum als laatst aan de beurt
ZEIST - Zeist heeft de routekaart naar een aardgasvrije toekomst ter inspraak voorgelegd aan inwoners van de gemeente. Het plan heet 'Transistievisie Warmte' en laat op wijk- en buurtniveau zien hoe aan de energieambitie wordt voldaan. In 2050 wil de gemeente energieneutraal zijn: het aardgasvrij maken van panden is daarin een belangrijk onderdeel.

In de visie staat hoe de inwoners van Zeist er ook in de toekomst warm bij kunnen zitten. De Wijk Vollenhove lijkt zo goed als zeker op een warmtenet aangesloten te worden. Het gaat om een leidingenstelsel waar warm water doorheen loopt; verwarming ervan gebeurt door middel van restwarmte of bijvoorbeeld aardwarmte. Deze manier van verwarmen zou al op de middellange termijn kunnen, 2025 - 2030. Wijken zoals Crosestein, Brugakker en Griffensteyn zijn kansrijk voor een aansluiting op een warmtenet.Villa's

Een grotere uitdaging is er voor huizen die op veel grond staan. Dat is bijvoorbeeld het geval in het Lyceumkwartier. Die wijk wordt gekenmerkt door villa's op ruime percelen. Daarover schrijft de gemeente in de transitievisie: 'Zeist kent een aantal buurten met relatief weinig woningen op relatief grote percelen, en waar tegelijkertijd veel oudere woningen en monumenten staan. Deze woningen zijn moeilijk heel goed te isoleren. Ze hebben daarom ook in de toekomst waarschijnlijk een hogere temperatuur warmteafgifte nodig.'

Door het installeren van warmtepompen en verregaande isolatie moeten die huizen ook zo dicht bij de nul op de meter komen. Een tijdspad durft de gemeente voor die woningen niet te schetsen. Het valt onder het kopje 'natuurlijk tempo', ergens tussen 2020 en 2050.

De wat meer dichtbevolkte buurt Pattijnpark krijgt een individueel traject. Daar wordt gekeken naar wat haalbaar is per woning. Warmtepompen, zonneboilers, panelen en isolatie zullen daar vooral voor de gasreductie moeten zorgen. Dat komt door de type huizen - twee onder een kap - en de verschillen in bouwjaren.Centrum

Dat verschil in bouwjaar is ook een uitdaging in het centrumgebied van Zeist. Volgens de prognose is dat gebied pas tussen 2040 en 2050 aardgas vrij. Daar staan gebouwen uit verschillende periodes en dus ook met verschillende energielabels: nieuwe gebouwen en monumentale panden. Hier geldt dan ook dat alle opties vooralsnog open zijn en een echte keuze wordt nog niet gemaakt. Want woningen die voor 1940 zijn gebouwd, zijn moelijk te isoleren. En voor matige isolatie zijn hogere temperaturen vanuit de warmtevoorziening nodig. Dat zou bijvoorbeeld kunnen met biomassa of groengas.

[Quote:Wethouder Wouter Catsburg|"We denken heel goed na over hoe we buurten aardgasvrij gaan maken. Op welke manier gaan we woningen verwarmen, als dat niet meer met aardgas kan£ In welke volgorde gaan we buurten aardgasvrij maken£ We doen het samen met inwoners en ondernemers, om te komen tot keuzes die betaalbaar en betrouwbaar zijn."]

De Transitievisie Warmte ligt tot 17 januari ter inzage en tot die datum kunnen inwoners van Zeist reageren. Het college van B&W leest de reacties en past de visie zo nodig nog aan. Daarna stemt de gemeenteraad over een definitief besluit. Iedere vijf jaar volgt dan een update over de gang van zaken.

Net zo schaken als Beth in The Queen's Gambit£ Breng eens een bezoekje aan het Máximapark
UTRECHT - Een bedompt zaaltje met een stel jongens en her en der een verdwaald meisje, in volle stilte geconcentreerd op de stukken voor zich. Schaken had tot voor kort niet bepaald een rock-'n-roll-imago. Tot streaminggigant Netflix enkele weken geleden de serie The Queen's Gambit uitbracht, waarin de excentrieke Beth Harmon op geheel eigen wijze de vloer aanveegt met alle vooroordelen over schaken. Dat schaken niet voor meiden is, bijvoorbeeld.

Jesús Medina Molina uit Vleuten weet al lang dat schaken niet suf is en dat vrouwen al helemaal niet onderdoen voor mannen. Hij is een groot schaakliefhebber én de trotse vader van twee dochters. Zijn enthousiasme voor het spelletje geeft hij niet alleen aan zijn kinderen mee. Hij is de initiatiefnemer van de zogeheten 'Urban Chess'-schaaktafels: tafels in openbare parken om schaken voor iedereen toegankelijk te maken.

[Image:2740189|Jesús Medina Molina is de initiatiefnemer van deze schaaktafels. Hier in het Utrechtse Máximapark stonden de eerste 'Urban Chess'-tafels van Nederland.]

Schaken in het park

"Tijdens een hardlooprondje hier door het Máximapark, bedacht ik me dat ik een plek miste waar je met mensen bij elkaar komt. Daarom opperde ik bij de gemeente zulke openbare schaaktafels neer te zetten. Ik heb online handtekeningen verzameld, die petitie ging de hele wereld over. Een paar maanden later stonden de tafels hier. Inmiddels staan ze in achttien gemeenten in Nederland en het blijft goed gaan. Ik denk dat we in 2021 makkelijk richting de veertig gemeenten gaan. 'Urban Chess' wordt echt een landelijk ding."

Iedere zondagochtend komen mensen hier om samen te schaken. Jesús: "Er komen mensen die het kunnen, maar ook enthousiastelingen die het nog moeten leren, van jong tot oud. Het is een hele mooie plek."

[Video:2740185|Een potje schaken met Jesús Medina Molina in het Máximapark.]

The Queen's Gambit

De populariteit van de nieuwe Netflix-serie werpt ook haar vruchten af, merkt de schaakfanaat. The Queen's Gambit is dan ook niet alleen voor de doorgewinterde speler. Minstens zo fascinerend zijn de scènes over het weeshuis in de vijftiger jaren en de groei van Beth, die aflevering na aflevering meer gevoel voor stijl en mode ontwikkelt, maar tegelijkertijd steeds meer worstelt met verslavingen.

Jesús was direct verslingerd aan de serie. Binnen een dag of twee had hij The Queen's Gambit helemaal afgekeken. "Zó goed. En iedereen heeft het erover. Het is fictie, maar het is een mooie promotie voor de sport. Je krijgt een beetje een indruk hoe het in die jaren was. En hoe het in Rusland was, waar het schaken heel erg groot is. Ik heb er met veel genoegen naar gekeken."'Beth-effect'

En hij is niet de enige. De serie ontvangt lovende recensies en er lijkt een heus 'Beth-effect' te ontstaan. Volgens The New York Times steeg de verkoop van het aantal schaakspellen op eBay sinds het uitkomen van de serie met 215 procent. "Dat schaken nu ineens zo populair is, dat moeten we vasthouden. Het heeft zoveel voordelen. Het is een goede manier om je brein te trainen, en als je het hier buiten doet, sla je twee vliegen in één klap als je het combineert met een wandel- of fietstochtje door het park. Chessercise, noem ik dat", lacht Jesús.

Hij hoopt dat vooral vrouwen zich laten inspireren door het vrouwelijke schaakwonder uit de serie. Want sommige dingen zijn sinds de jaren vijftig nog altijd niet veel veranderd. "De man-vrouwratio is nu één op tien. Terwijl er geen enkele reden is dat meiden niet zouden gaan schaken. Het is veel gezelliger met de vrouwen erbij!"

[YouTube:https://youtu.be/CDrieqwSdgI]
Ruiming bij pluimveebedrijf Hekendorp: 'Het is echt botte pech'
HEKENDORP - Bij pluimveehouder Piet Wiltenburg worden honderden kippen met kruiwagens tegelijk in een grote container gegooid. De ruiming van zijn bedrijf in Hekendorp is sinds zondag aan de gang. Het is de tweede keer in zes jaar dat er een besmetting met vogelgriep is vastgesteld.

"Het is echt botte pech dat hem dit voor de tweede keer overkomt", zegt Marinus Kornegoor die voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op het terrein aanwezig is. "Alles is in orde hier, dus daar kan het niet aan liggen. Het is gewoon botte pech."

Danny de Vries, de kersverse burgemeester van gemeente Oudewater, sluit zich daarbij aan. "Ik heb de eigenaar even gebeld. Het is natuurlijk verschrikkelijk als je dit voor de tweede keer overkomt."

De tekst gaat verder onder de video:

[Video:2739663|Ruiming bij pluimveebedrijf Hekendorp gestart: 'Het is echt botte pech']

Sector veilig

"Nee, dit is voor niemand leuk", aldus Kornegoor. "Maar we doen het om de sector veilig te houden en er zo snel mogelijk voor te zorgen dat het virus zich niet verspreidt."

Daarom zijn er meer maatregelen genomen. Een ander bedrijf in de omgeving wordt gecontroleerd en in een straal van 10 kilometer is een vervoersverbod afgekondigd. In die zone zitten in totaal nog tien andere pluimveehouderijen.Telefoon roodgloeiend

De angst zit er bij veel pluimveehouders goed in. "De telefoon staat bij ons roodgloeiend", aldus voorzitter Hennie de Haan namens de Nederlandse vakbond van pluimveehouders. Wiltenburg zelf is te geëmotioneerd om RTV Utrecht te woord te staan.

Een schrale troost is dat pluimveehouders zelf een financieel vangnet hebben gecreëerd voor collega's die dit overkomt. De vraag is alleen of dat de kosten dekt die Wiltenburg nodig heeft om weer op te starten. Naar verwachting wordt de ruiming in het pluimveebedrijf morgen afgerond.LEES OOK
Kunstenaar en toiletjuf: 'Maandverband is fascinerend materiaal'
UTRECHT - "Dit gelooft niemand als ik het niet op de foto zet." Kunstenaar Marin Hondebrink (35) begon zes jaar geleden als 'service medewerker' bij 2TheLoo, dat zichzelf omschrijft als 'The ultimate public toilet break experience'. Toiletjuf dus, bij een openbaar toilet. Eerst in Amsterdam, de afgelopen drie jaar in Utrecht. Drollen in urinoirs, overspoelde wc-potten, een achtergelaten bakje kip-samba-salade en gebruikt maandverband. Hondebrink zette het allemaal op de foto en deelde het online. Haar ervaringen heeft ze samen met uitgever Bas Fontein gebundeld in het boek 'Artist as a Toilet Attendant, Facebook Memoires from a Public Toilet'.

[Video:2740031|Marin Hondebrink: kunstenaar in het toilet.]

Het was zes jaar geleden 'code rood' voor de Utrechtse kunstenaar, toen nog in opleiding. Het geld was op. "Ik had geen keuze. Ik ben op Indeed (een online vacaturebank, red) bij elke vacature op het knopje solliciteren gaan klikken." Vier keer per week doet Hondebrink haar schort voor, altijd met een klein busje luchtverfrisser. De aanblik van smerige toiletten went, de geur van diarree niet. Je leert er overigens wel mee om gaan. "Propjes papier in je neus tegen de geur. Soms doe ik de deur eerst weer even dicht en neem ik nog even een momentje voor mezelf om me voor te bereiden."

[Image:2740044|Hondenbrink met haar schoonmaakkarretje.][Image:2740052|Een van de vondsten van Marin Hondebrink.]

Nee meneer, ik ga u niet pijpen voor zeventig cent

In het boek staan niet alleen foto's. Hondebrink schreef opvallende ervaringen en gesprekken met klanten op. "Als de nood hoog is, komt de ware aard van mensen naar boven", vertelt ze. En die is niet altijd even vredelievend. Zo vraagt een man om orale seks ("Nee meneer, ik ga u niet pijpen voor zeventig cent!"), vindt een vrouw het vreemd dat ze zelf geld in de gleuf moet gooien voor toegang en een andere man biedt Hondebrink en passant een baan aan in het criminele circuit.

Als Hondebrink maandagochtend op een bankje voor de poortjes vertelt over haar ervaringen komt er een stel langs dat niet begrijpt hoe het openbaar toilet werkt. Met de vanzelfsprekendheid van een routinier legt de kunstenaar en toiletdame uit dat de automatische poortjes briefgeld niet accepteren. Ondertussen blijft het een komen en gaan van toiletbezoekers. "Nu is het rustig. In het weekend staat er een rij tot aan de parkeergarage."

"Ik heb denk ik wel een miljoen toiletten schoongemaakt." Hondebrink wilde de kunstwereld en haar domein in een hoekje van Hoog Catherijne gescheiden houden. Niet te doen. De wc-ervaringen sijpelen door in de kunst. "Ik merkte dat ik tijdens het schilderen ineens dezelfde beweging stond te maken als tijdens mijn werk. Met zo'n trekker, weet je wel", vertelt Hondebrink terwijl ze een beweging als een ramenlapper maakt. En daarbij: ze is al van jongs af aan gefascineerd door viezigheid en de vraag waarom sommige dingen vies zijn en andere dingen niet.

[Image:2740056|Pagina uit 'Artist as a toilet attendant, Facebook memoires from a public toilet']

Maandverband: fascinerend materiaal

"Ons haar bijvoorbeeld. We gaan naar de kapper, verven het, wassen het. Maar als het in het doucheputje ligt is het vies. Waarom is dat£" In haar kunst zitten soms plukken haar en ze maakte er eens een bikini van. "Een bikini associeer je met zomer, blij, vakantie. Dan speel ik met die illusie."

[Image:2740064|De andere werkplek van Marin Hondebrink: het atelier.]

Maandverband, nog zoiets: fascinerend materiaal. "Het zuigt vocht op. Daarna wordt dan weer hard. Hoe dat werkt vind ik interressant. Vond ik als kind al." Het komt ook voor dat ze tijdens het boenen in aanraking komt met uitwerpselen, en dan wil weten hoe het voelt. "Wel met handschoenen aan hoor." Tijdens het schilderen werkt ze ook op gevoel, als ze bijvoorbeeld een laag drogende latex van een werk aftrekt. "Als een korstje van je huid."

Het boek is onderdeel van een serie die gaat over de plek van kunstenaars in de maatschappij. Het beeld van de subsidietrekkende uitvreter klopt namelijk niet, vinden de uitgever en de kunstenaar. "Ik heb vrienden die drie baantjes hebben om rond te komen. Ik werk hier vier dagen en drie dagen in mijn atelier." Het is geen hobby, maar een serieuze baan, wil ze maar zeggen.

[Image:2740037|'Kunstenaars moeten toch commerciëler gaan denken£']

Om toch eens wat meer te gaan verdienen met de kunst is ze sleutelhangers gaan maken van keramiek. "Moeilijk materiaal. Het zijn kleine beeldjes, als een soort vormstudie. Die sleutelhangers zijn te koop. Kunstenaars moeten toch commerciëler gaan denken, hoor je wel eens." Zó commercieel zijn de sleutelhangers trouwens ook weer niet. Geheel in stijl zijn het gebruikte tampons.

[Kader:Boek zelf hebben£ Vanaf zaterdag is 'Artist as a toilet attendant, Facebook memoires from a public toilet' te koop bij galerie Kunstliefde aan de Nobelstraat in Utrecht. Zaterdag is Marin Hondebrink ook aanwezig om te signeren.]
Klagende omwonenden Utrechtse wietboot krijgen nul op rekest in rechtbank
UTRECHT - De Utrechtse wietboot aan de Wittevrouwensingel hoeft niet extra te gaan handhaven. Dat heeft de rechtbank besloten in een zaak die was aangespannen door klagende omwonenden. De eisers ervaren overlast door bezoekers en deden daarom een handhavingsverzoek.

Tijdens de rechtszaak beriepen de eisers zich op regels die sluiting van de coffeeshop mogelijk zou maken. De omwonenden dachten dat de wietboot recent van eigenaar was overgegaan. Beleidsregels schrijven in dat geval voor dat een coffeeshop na een overname niet gevestigd mag worden in een woonwijk. Maar volgens de rechtbank is de coffeeshop helemaal niet van eigenaar gewisseld.

Ook andere argumenten van buurtbewoners werden van tafel geveegd. Zo is er volgens de rechtbank niet voldoende bewijs dat bezoekers van de coffeeshop voor overlast zorgen. De klachten overstijgen volgens de rechtbank niet "wat je in redelijkheid kunt verwachten van aanwezigheid van horeca". De coffeeshop reageert volgens de rechter zelfs adequaat op klachten.

De eisers wezen de coffeeshophouder in de rechtszaak ook op het verbod op affichering, maar ook op dat punt is de coffeeshophouder niet de fout in gegaan, oordeelt de rechtbank. "De vlaggen bevatten geen verwijzing naar de coffeeshop. Ook het lichtsnoer is geen vorm van reclame." Er zou volgens omwonenden tot slot ook een terras aanwezig zijn bij de coffeeshop, maar ook dat punt wees de rechtbank van de hand.

Verdachten ontkennen runnen van homobordeel: 'Het was voor de gezelligheid'
UTRECHT/ZEIST - "Het was alleen voor de gezelligheid." Dat zei een van de twee mannen die deze week terecht staan voor het exploiteren van een prostitutiebedrijf vanuit hun flats in de Utrechtse wijk Overvecht. De 65-jarige Romeo A. en de 60-jarige Nico L. hebben daarvoor volgens het Openbaar Ministerie kwetsbare jongens en jonge mannen geronseld, uitgebuit en misbruikt.

De activiteiten van de twee kwamen aan het licht door tips die de gemeente Utrecht en de politie in 2017 en 2018 kregen over verdachte zaken in de flat van L. aan de Ibisdreef. De gemeente liet de flat observeren en vond op websites aanwijzingen dat er een illegaal prostitutiebedrijf was gevestigd. Een man die de flat bezocht vertelde dat hij daar een seksafspraak had.Boys4U

De verdachten hadden volgens het OM sekswerkruimtes ingericht in hun flats aan de Ibisdreef en de Vulcanusdreef. In laptops en telefoons werden gegevens van honderden mannen en jongens gevonden. De twee zouden via Whatsapp en Bullchat contact hebben gezocht met jongens. Via de website Boys4U werden klanten gezocht. Dat waren mannen tussen de 45 en 75 jaar oud. Zij zouden 150 euro hebben betaald voor een date van twee uur. De jongens moesten 20 procent van hun inkomsten aan L. en A. afdragen.

Romeo A., die ook bekend was onder de namen Hans en Hanzepans, en Nico L. brachten de jongens naar klanten en inden de betalingen. Ook maakten zij filmpjes en foto's van de jongens. De verdachten pleegden volgens het OM ook ontucht met minderjarige jongens. Een groot aantal jonge mannen heeft aangifte tegen de twee gedaan. De verklaringen van tien van hen worden door het OM gebruikt in de rechtzaak tegen de twee verdachten.

[Tweet:https://twitter.com/RiksOzinga1/status/1330837551092035591]

Ontkenning

In de rechtszaal ontkenden de mannen vandaag dat ze jongens ronselden voor de prostitutie en hebben uitgebuit. Volgens Nico L. had Romeo A. de sleutel van zijn flat en kwamen daar ook geregeld jongens en mannen die afspraakjes met elkaar hadden. Wat er precies gebeurde, zou hij niet hebben geweten. L. vertelde in de rechtszaal dat hij valt op jonge mannen en dat hij het vooral gezellig vond dat zij naar zijn flat kwamen.

Nico L. zou ook geen geld aan hen hebben verdiend. Wel gaf hij toe seks te hebben gehad met jongens, bij wijze van proefdate. Hij zou daar gewoon voor hebben betaald. In de flat stond een pot waar de jongens een bijdrage in konden doen voor glijmiddel, condooms en poppers (een pepmiddel).

[Tweet:https://twitter.com/RiksOzinga1/status/1330864733986172928]

Romeo A. beweerde dat hij de jongens alleen maar wilde helpen. Zij wilden volgens hem uit eigen beweging in de escort aan de slag en hij zou ze alleen hebbben geholpen om dit zo veilig mogelijk te doen. A. zegt dat hij de jongens daarom begeleidde naar dates, adviseerde over de beloning en hielp bij het maken van een profiel voor een prostitutiewebsite.Proefdates

Nico L. zou met Romeo A. in contact zijn gekomen toen A. iemand zocht voor een proefdate met een 17-jarige potentiële escort. Van samenwerking zou geen sprake zijn geweest. Volgens de mannen gingen de jongens pas op seksdate als ze 18 waren, maar volgens het OM was dat bij meerdere jongens niet het geval. Details over het werk in de homoprostitutie en hun geschiktheid werden al met hen besproken toen zij 17 waren.

[Tweet:https://twitter.com/RiksOzinga1/status/1330860731177250817]

Uit chats, mails en afgeluisterde telefoongesprekken komt een heel ander beeld naar voren over de verdachten. Ze hadden uitgebreid contact als een van hen met jongens onderweg was naar klanten. Die zaten in heel Nederland, en ook in België en in Duitsland. Een van de jongens reisde zelfs naar de VS. Nico L. bleek jaloers te zijn op A., omdat hij een oogje had op een nieuwe jongen die A. als begeleider koos.

Uit contacten tussen de twee blijkt volgens het OM ook dat zij de agenda's van de jongens beheerden en bespraken wie voor specifieke klanten het meest geschikt was. Na een date evalueerden ze hoe de jongens het hadden gedaan. Na een politie-inval waarschuwde Nico Romeo dat hij de geschiedenis op zijn laptop moest wissen.Kwetsbaar

Romeo A. pretendeerde vandaag in de rechtszaal dat de escort-jongens volwassen mannen waren die volledig autonoom hadden besloten de prostitutie in te gaan. Volgens het OM zijn het echter kwetsbare jonge mannen en jongens. Ze zijn in de prostitutie beland door persoonlijke problemen. Een 17-jarige jongen bijvoorbeeld woonde in een instelling. Hij heeft een verstandelijke beperking en psychische stoornissen.

[Tweet:https://twitter.com/RiksOzinga1/status/1330868063454048261]

Voor het proces tegen Romeo A. en Nico L. zijn drie dagen uitgetrokken. Morgen komen onder meer de deskundigen die A. psychisch onderzochten aan het woord. Namens de jonge mannen die aangifte deden worden schadevergoedingen gevorderd. Donderdag komt het OM met de strafeisen en houden de advocaten van de verdachten hun pleidooi. Daarna krijgen de verdachten het laatste woord.

Voor het vonnis nemen de rechters ruim de tijd. Omdat ook de feestdagen nog tussendoor komen, doet de rechtbank pas uitspraak op 14 januari.

Corona vandaag: het nachtleven moet aandacht krijgen in de coronacrisis en aantal besmettingen daalt weer
PROVINCIE UTRECHT - Het aantal coronabesmettingen in de provincie Utrecht is weer gedaald. Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn er 357 mensen positief getest.

De daling is een opsteker. Afgelopen weekend stond de teller zondag nog op 474 besmettingen en zaterdag op 372 besmettingen.

[Kader:Top 5 besmettingen

1. Utrecht (69)
2. Amersfoort (48)
3. Veenendaal (29)
4. Woerden (27)
5. Stichtse Vecht (22)]

Er zijn vijf regiogenoten opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat om inwoners uit Amersfoort, Houten, Utrecht en Woerden. Twee mensen zijn overleden door de gevolgen van Covid-19. Zij kwamen uit Baarn en Houten.

[Kader:Gemeenten met weinig besmettingen

1. Renswoude (0)
2. Wijk bij Duurstede (1)
3. Rhenen en Ouderwater (2)
4. Lopik (3)
5. Woudenberg (4)]

Landelijk

Het aantal nieuwe coronagevallen is landelijk ook gedaald, heel licht gedaald om precies te zijn. Tussen zondagochtend en maandagochtend kwamen 5214 meldingen van positieve tests binnen. Zondag lag dat aantal op 5407 en de dag ervoor op 6076.

Eén van de huidige brandhaarden is Urk. Op het voormalige eiland in de provincie Flevoland is het coronavirus afgelopen etmaal vastgesteld bij nog eens 48 inwoners. Dat is vergelijkbaar met steden als Amersfoort en Breda.

Omgerekend naar het aantal inwoners zijn het ongeveer evenveel gevallen als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Groningen en Tilburg bij elkaar. Op Urk zijn nu in totaal 777 inwoners positief getest, van wie 561 in de afgelopen drie weken.Stijging in ziekenhuizen

Het aantaI coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is voor de tweede dag op rij licht gestegen tot 1968. Dat zijn 35 patiënten meer dan gisteren, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en de vaste woordvoerder over de stand van zaken in de ziekenhuizen, vindt de lichte toename niet zorgwekkend. Hij verwacht dat het aantal opgenomen patiënten de komende weken langzaam verder zal dalen.

Ziekenhuizen in de grote steden in de Randstad hebben het nog altijd het drukst met de behandeling van coronapatiënten. Ook in Brabant, Midden-Nederland en Twente is de belasting van de zorg nog hoog.

[Image:2687495|De corona-afdeling in het UMC Utrecht.]

Sneltests bij Jaarbeurs

Bij het XL-testpaviljoen worden vanaf vandaag ook sneltests ingezet. Maar wie de zogenoemde antigeentest krijgt, weet dat pas achteraf, laat een woordvoerder weten.

Je kan de sneltest dus niet 'reserveren'. Op termijn zal de sneltest op grote schaal beschikbaar zijn bij het XL-testpaviljoen in Utrecht.

[Video:2730707|Het XL-testpaviljoen bij de Utrechtse Jaarbeurs]

Precies een week geleden ging de XL-coronateststraat voor het eerst open. Volgens de GGD kunnen daar maximaal 800 mensen per uur worden getest op het virus.Goedkeuring vaccins kan heel snel

Als het aan het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) in Utrecht ligt, kan in korte tijd de goedkeuring van coronavaccins worden afgerond. Maar er is wel een maar: de ontwikkelaars moeten wel onderzoeksresultaten van hoge kwaliteit aanleveren. "Als alles perfect is en de aanvraag geen vragen oproept, kan het heel snel gaan", aldus de Utrechtse instantie.

De farmaceutische bedrijven Moderna en Pfizer/BioNTech maakten vorige week veelbelovende resultaten bekend uit de derde fase van hun onderzoeken. AstraZeneca, dat samen met de Universiteit van Oxford een vaccin heeft ontwikkeld, voegde zich vandaag bij de concurrenten.

Qua effectiviteit liggen de vaccins rond de negentig procent of daar net boven.Coronacrisis stuit de opmars van snelle e-bikes niet

E-bikes die sneller kunnen rijden dan 25 kilometer per uur worden blijven maar aan populariteit winnen. Zelfs de coronacrisis heeft daar geen verandering in gebracht, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Nederlanders hadden begin juli bijna een kwart meer elektrische fietsen in hun bezit dan een jaar eerder. In totaal rijden in Nederland ruim 21.000 van deze zogenoemde speedpedelecs rond, een verdubbeling ten opzichte van drie jaar geleden.

Ook in de eerste helft van de coronacrisis haalden steeds meer Nederlanders een snelle e-bike in huis. "In deze cijfers is geen effect van de coronacrisis zichtbaar", aldus de statistici.Culuurwethouders willen steun voor nachtleven

De Utrechtse cultuurwethouder Anke Klein vraagt in een open brief in de Volkskrant aandacht voor het nachtleven. Ze wil dat het Rijk meer aandacht heeft voor die sector tijdens de coronacrisis.

[Image:2639214|De club van Jorn Lukaszczyk, Club Basis, is al maanden dicht vanwege het virus.]

Klein schreef de brief samen met haar collega's uit Amsterdam en Rotterdam. "Het is van groot belang dat de sector meer perspectief en steun wordt geboden, anders vrezen we een onherstelbaar verlies van de nachtcultuur."Veiligheidsberaad komt weer samen

Het is weer maandag en dan komen alle voorzitters van de 25 Veiligheidsregio's weer bij elkaar in Utrecht om te overleggen over allerlei zaken. Meestal is dat natuurlijk corona-gerelateerd maar vandaag is er ook aandacht voor de jaarwisseling. Want hoe vier je dat in corona-tijd£

Dit jaar is er natuurlijk een vuurwerkverbod van kracht en mogelijk komen er ook beperkingen voor het carbidschieten. De vakbonden van politie en boa's hebben al laten weten voor een landelijk verbod op carbidschieten met de jaarwisseling te zijn.

"Ik zag gisteren nog op televisie een reportage waarin een verkoper van carbid vertelde dat hij een dubbele omzet heeft. Dan weten we natuurlijk waar het heen gaat", verwoordt een woordvoerder van de handhaversbond BOA ACP uit Leusden zijn zorgen.

Update 20.33:
Steeds meer burgemeesters willen het afsteken van
carbid tijdens oud en nieuw verbieden. Welke gevolgen het heeft voor de regels in onze veiligheidsregio is nog niet duidelijk.

[Tweet:https://twitter.com/rtvutrecht/status/1330753208181006336]

Meer lezen over het coronavirus in de regio£ Alle verhalen en de gevolgen voor de provincie Utrecht hebben we verzameld op deze plek.

Archeologische vondst Vianen blijkt massagraf: 'Een nieuw stuk geschiedenis'
VIANEN - Vianen doet onderzoek naar een bijzondere archeologische vondst. Afgelopen week zijn bij graafwerkzaamheden aan de stadsgracht negen skeletten gevonden, en dat worden er steeds meer. Inmiddels zijn al twintig skeletten blootgelegd.

[Image:2740133|De skeletten zijn gevonden op het terrein van het vroegere kasteel Batestein.]

Archeoloog Jaime van der Heul zat er met zijn neus bovenop. Samen met een team was hij bezig met archeologisch onderzoek, vanwege graafwerkzaamheden voor het doortrekken van de stadsgracht. "Toen zag ik iets opvallends in het talud zitten." Het bleek een stuk van een schedel te zijn.

De archeologen begonnen te graven en vonden het ene na het andere skelet. "Van één schedel werden het er twee, drie en zo ging het maar door", vertelt Van der Heul. Na een week staat de teller nu dus op twintig skeletten.

[Quote:Jaime van der Heul, archeoloog|Waarom liggen die mensen hier£ Waar zijn ze aan overleden£]

Zeldzame vondst

Het is een zeldzame vondst, vooral door de plek waar de skeletten zijn gevonden. Van der Heul legt uit: "We zitten hier buiten het oude stadscentrum met weinig bebouwing direct in de buurt, dus het is een unieke plek om menselijke resten te vinden."

De botresten zijn waarschijnlijk van jonge mannen tussen de 15 en 30 jaar oud. Wanneer zij hebben geleefd, moet verder onderzoek uitwijzen. De archeologen vermoeden dat de skeletten stammen uit de periode tussen de middeleeuwen en de 17e of 18e eeuw.

[Image:2740134|Archeologen verzamelen de botresten, waarna ze worden onderzocht.]

Verder hebben ze nog veel vragen: "Waarom liggen die mensen hier£ Waar zijn ze aan overleden£ Kan het verband houden met historische gebeurtenissen£", somt Van der Heul op. Zo zou er iets gebeurd kunnen zijn in de tachtigjarige oorlog, waarbij veel slachtoffers tegelijk vielen.

"Het geeft een nieuw stukje historie aan Vianen", aldus Van der Heul. "Het feit dat hier heel veel mensen begraven zijn en dat dat niet bekend is, is een stukje ongeschreven geschiedenis. Door het nu goed te onderzoeken, kunnen we vertellen wat ergens op een pagina in de geschiedenis is gebeurd."Beveiliging op vindplek

Het is goed mogelijk dat er nog veel meer skeletten in de grond rondom de vindplek liggen. "Je kunt inmiddels stellen dat het om een massagraf gaat", zegt Van der Heul. Het deel waar straks de stadsgracht stroomt, wordt daarom verder onderzocht. Eventuele skeletten in het naastliggende weiland, blijven daar liggen.

De botten bij het water worden nu verzameld en gaan daarna naar een specialist voor onderzoek. Daarna belanden ze waarschijnlijk in een archeologisch depot. De vindplek wordt momenteel beveiligd. "Anders hebben we straks een lichaam zonder schedel. Dat zou zonde zijn."

Paardendrama Kedichem ondanks speurwerk nog niet opgelost: 'Ik heb uren rondgereden'
KEDICHEM - De politie heeft ruim tien tips gekregen over het paardendrama in Kedichem, dat precies een week gebeurde. Maar de automobilist die paard Kiki doodreed is nog altijd niet gevonden.

Maandagmiddag iets na 15.00 uur reed de 22-jarige Nini Kampinga, van de gelijknamige paardenstal Kampinga, op de Nieuweweg met haar merrie. Plotseling werd ze aangereden door een voorbijrazende auto. Het been van Kiki was helemaal verbrijzeld. Het paard moest ter plekke worden ingeslapen.

De auto stopte enkele tientallen meters verderop, maar reed vervolgens toch weer weg. Agenten hebben na een week speurwerk helaas nog geen concrete resultaten bereikt, zegt een politiewoordvoerder. "We hopen echt op meer tips en getuigen."'Veel over gepraat'

De familie Kampinga is inmiddels enigszins bekomen van de schrik. Dochter Nini hield wonder boven wonder alleen wat kneuzingen over aan het drama. "We hebben er veel over gepraat", zegt moeder Nita.

[Quote:Volgens Nita Kampinga is er een kans dat de brokkenpiloot in (de buurt van) Kedichem woont|Er zijn niet zo heel veel straten hier, en er wonen heel weinig mensen.]

"Ik ben best wel geleefd afgelopen week", zegt ze tegen RTV Utrecht. Nita heeft de politie geholpen in de zoektocht naar de doorgereden automobilist. "Ik heb uren rondgereden om te kijken of ik die auto (wit, mogelijk een Volkswagen Caddy, red.) ergens kon vinden."

Tevergeefs, tot nu toe. Maar het speurwerk van Nita gaat onverminderd door. Ze wacht nog op de beelden van drie bewakingscamera's van haar buren en hoopt dat één daarvan de auto heeft vastgelegd. De camera's staan langs uitvalswegen van het dorp, dus mocht de auto niet zijn gefilmd dan is er een grote kans dat de bestuurder in Kedichem zelf woont. "Er zijn niet zo heel veel straten hier, en er wonen heel weinig mensen."

Mochten de bewakingsbeelden niet tot een concreet spoor leiden, dan gaat Nita alle huizen langs om te kijken of ergens een auto staat die aan het signalement voldoet. Ze waant zich inmiddels een echte politierechercheur. "Ik vind het heel leuk thrillers te lezen, maar dit is wel wat anders..."

[Image:2734358|Nita Kampinga heeft de hulp van buren ingeschakeld tijdens haar zoektocht.]

LEES OOK
Pannenset moet Overvechters verleiden van het gas af te gaan
UTRECHT - Stedin, drie woningcorporaties en de gemeente Utrecht willen dat het Rijk hen versneld gaat helpen met het snel aardgasvrij maken van Overvecht-Noord, in Utrecht. Ze willen dat het Rijk op een aantal punten in actie komt; waaronder via het mogelijk maken van de crisis- en herstelwet. Dat zou de drie partners de mogelijkheid geven inwoners die niet over willen stappen naar koken op inductie daartoe te kunnen dwingen.

Maar, zo benadrukt een woordvoerder van de netbeheerder, dat zullen ze alleen doen, als het 'er echt een heel klein percentage kiest om niet mee te gaan'. Ze benadrukt: "We hopen natuurlijk dat het niet nodig is en dat bewoners zullen inzien dat het een mooi aanbod is."

Daarmee doelt ze op een aanbod van Stedin, de woningcorporaties en de gemeente aan de bewoners, dat bestaat uit de overstap naar een inductieplaat, een pannenset en de noodzakelijke onroerende aanpassingen in de woning. Een bewoner betaalt in ruil daarvoor een maandelijkse bijdrage die gelijk staat aan de huidige vastrechtkosten van de huidige gasaansluiting.

Overvecht-Noord is een van de koplopers uit het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). 8000 woningen worden hier vóór 2030 aardgasvrij gemaakt.

Utrecht wil aandacht voor nachtclubs tijdens coronacrisis: 'Pas open als er een vaccin is'
UTRECHT - De Utrechtse cultuurwethouder Anke Klein vraagt in een open brief in de Volkskrant aandacht voor het nachtleven. Ze wil dat het Rijk meer aandacht heeft voor die sector tijdens de coronacrisis.

Klein schreef de brief samen met haar collega's uit Amsterdam en Rotterdam. "Het is van groot belang dat de sector meer perspectief en steun wordt geboden, anders vrezen we een onherstelbaar verlies van de nachtcultuur."

Klein en haar collega's vragen het Rijk 'meer aandacht, erkenning en het op waarde schatten van de kracht van de nacht'. "De verwachting is dat de clubs pas open kunnen als er een vaccin is, daarom is een steunpakket op maat voor de nacht een logische volgende stap."

"Voor de kunstenaars, de organisatoren, de creatieven, de genieters, iedereen die een uitlaatklep zoekt en degene die thuis van muziek genieten. De economie, cultuur en sociale interactie stoppen niet om 00.00 uur, voor velen begint het dan pas."

Een van de Utrechtse nachtclubs die het zwaar heeft, is club Basis aan de Oudegracht. Die nachtclub is mede-ontwikkelaar van een plan om het nachtleven coronaproof op te pakken. Dat plan werd gepresenteerd in augustus, kort voor de start van de tweede golf.

Meer lezen over het coronavirus in de regio£ Alle verhalen en de gevolgen voor de provincie Utrecht hebben we verzameld op deze plek.

Krijgt de Keistad net als Utrecht haar singel terug£ Wel als het aan deze Amersfoorters ligt
PROVINCIE UTRECHT - Veel Amersfoorters hebben het idee de afgelopen jaren al eens geopperd, maar van een terugkeer van de singel op de plek van de Stadsring is het nooit gekomen. Maar nu heeft een groep deskundigen haar krachten gebundeld om nog een poging te wagen het water weer door de stad te laten stromen. En ze hebben goede hoop dat dat gaat lukken.

Het balletje werd een aantal weken geleden weer opgegooid door GroenLinks-raadslid Jeroen Bulthuis, nadat hij zelf ook al een aantal jaar had rondgelopen met het idee dat er iets met de Stadsring moet gebeuren. "Toen ik vader werd in 2013 ging ik vaak met de kinderwagen een rondje lopen", vertelt hij. "De hele stad kom je mooi rond, maar als je bij de Stadsring komt, kom je op een heel lelijk stukje uit en is het echt kruip-door-sluip-door. Het is echt zonde dat we dat ooit hebben gedaan."

[Video:2736119|Een groep Amersfoorters ziet het water graag weer door de stad stromen]

Jaren 50

De Stadsring is ooit aangelegd nadat het gemeentebestuur van Amersfoort in de jaren 50 had besloten dat het drukke verkeer door de Langestraat in het centrum aan banden moest worden gelegd. Dat werd voetgangersgebied, waardoor het verkeer omgeleid moest worden.

[Kader:Over iets minder dan twee maanden wordt de hele binnenstad van Amersfoort autoluw. Vanaf 4 januari wordt doorgaand autoverkeer uit het centrum geweerd en krijgen voetgangers en fietsers krijgen meer ruimte. In het gebied wordt alleen nog vergunningparkeren toegestaan. Bewoners en ondernemers binnen de autoluwe zone krijgen de mogelijkheid om de toegang voor hun bezoek te regelen via een app.]

De gemeente besloot de buitenwestelijke singel van de Koppelpoort tot de Monnikendam te dempen en er een weg aan te leggen. Dat werd de Rondweg, die later werd hernoemd tot Stadsring.

[Image:2738379|Het dempen van de Westbuitensingel in Plantsoen-West in 1956]

Doorgaand verkeer in de stad

"Gaandeweg is die groter en groter geworden en nu gaat er dus heel veel doorgaand verkeer dwars door de stad heen, waarvan je je af kunt vragen of dat nog wel nodig is", stelt Bulthuis. "En in de loop der jaren zijn er ook veel wegen aan de rand van de stad aangelegd, dus je kunt je afvragen of je het doorgaand verkeer niet daarnaartoe kunt verplaatsen."

[Quote:Jeroen Bulthuis, raadslid GroenLinks Amersfoort|Het is echt zonde dat we dat ooit hebben gedaan"]

Bulthuis is niet de enige met die gedachte. Hij vond zijn meerderen in ieder geval al in collega-raadsleden Alex Engbers (CDA), Dirk-Joost van Hamersveld (D66) en Menno Fousert (Amersfoort2014), maar belangrijker nog: in inwoners van de stad. "Heel veel mensen uit de stad zijn al aangehaakt en die zeggen ook: dank je wel Jeroen, wij nemen het wel even over."Ideeën uit samenleving

En daarom laat Bulthuis het idee nu zoveel mogelijk los om het idee verder vanuit de samenleving te laten groeien, bottom-up. De vaste kerngroep van mensen die meedenken bestaat inmiddels uit zo'n acht mensen met allerlei achtergronden, van stedenbouwkundigen tot duurzame ondernemers.

Een van hen is Johanna van der Werff, die zelf vijf jaar geleden met twee anderen ook al eens een poging waagde. De oud-directeur van het Amersfoorts forum voor stedenbouw, architectuur en landschap FASadE zag dat toen mislukken door een gebrek aan tijd, financiële tegenargumenten en een andere tijdsgeest.'Momentum'

"Er is nu momentum", stelt ze. "De binnenstad wordt nog autoluwer, de fietser en voetganger krijg meer ruimte, dus neem in dat hele verhaal ook de Stadsring weer mee. En doe het nu echt, nu is het wel zover."

[Image:2738384|De voormalige Westbuitensingel tussen de Kleine Haag en de Monnikendam]

Maar het verbannen van de auto van de Stadsring zorgt bij sommige ondernemers ook voor zorgen. Maurits van Hoogevest is duurzaam ondernemer en zit met zijn kantoor aan de Stadsring, waar hij de ramen soms snel weer dicht zegt te doen als het geluid van het verkeer tussen de gebouwen naar binnen slaat. Hij is ook onderdeel van de kerngroep en hoort naast positieve geluiden ook vraagtekens bij zijn collega's.Zorgen over bereikbaarheid

"Hoe zit het met bereikbaarheid£", vertelt Van Hoogevest. "Ben ik wel bereikbaar voor mijn klanten, cliënten of patiënten£ Maar als je daar even doorpraat en je kijkt naar de toekomstige ontsluitingsmogelijkheden en de vormen van mobiliteit waar we met z'n allen toch langzaam naartoe bewegen, dan overheerst snel het enthousiasme."

Die zorgen zijn volgens de initiatiefnemers exemplarisch voor het denken over de rol van de auto en hoe de stad daar decennialang op is ingericht. "De stadsring is in de jaren 50 aangelegd toen alle heil in de auto werd gezien", aldus Van der Werff. "Dat de auto daar moét zijn wordt steeds minder. Daarom nemen we als vertrekpunt: wat wil je met het gebied£ En daarbinnen moeten we de bereikbaarheid op peil houden", stelt Bulthuis.Tienjarenplan

Maar zover is het nog lang niet. Van Hoogevest is optimistisch en denkt dat er in vijf jaar wel wat te realiseren valt, maar zijn kernteam denkt dat een tienjarenplan realistischer is. En misschien is ook dat nog optimistisch: het herstel van de Utrechtse singel liet na een referendum achttien jaar op zich wachten. "Stedenbouw en ruimtelijke ordening worden ook wel de mammoettankers genoemd; voordat je daar beweging in krijgt gaan er jaren overheen", stelt Van der Werff.

De komende jaren zal er dus veel vergaderd en gebrainstormd worden. En de initiatiefnemers willen graag input, "wat uw maatschappelijke of politieke achtergrond ook is". Aanmelden kan via [email protected].

Smeulende vaten gedumpt in bossen bij Baarn, politie houdt rekening met drugsafval
BAARN - Langs de provinciale weg tussen Baarn en Hilversum zijn drie smeulende vaten ontdekt. De politie vermoedt dat het om drugsafval gaat, maar extra onderzoek moet aantonen wat voor spul er precies in de vaten zit.

De vaten werden ontdekt door de wijkagent, die rond 7.30 uur vanochtend zijn vaste ronde maakte. Op de Hilversumsestraatweg (N415), vlakbij kasteel Hooge Vuursche, zag hij een rookpluim. Toen hij ging kijken, zag hij dat die afkomstig was van drie vaten die in een berm bij een parkeerplaats lagen.

De vaten waren deels gesmolten. De brandweer concludeerde al snel dat de rookpluim geen gevaar voor de volksgezondheid opleverde.

De politie doet op dit moment onderzoek. Een woordvoerder zegt dat het vermoedelijk om drugsafval gaat. Als het onderzoek is afgerond gaat de provincie de vaten opruimen.

Politie zoekt getuigen van dodelijk ongeluk op knooppunt Lunetten
UTRECHT - De politie is op zoek naar de mensen die afgelopen weekend probeerden het slachtoffer van een ongeluk op knooppunt Lunetten te helpen. De bestuurder van een auto overleed na een botsing met een boom.

Het ongeluk gebeurde zaterdagochtend iets voor 11.00 uur, op de verbindingsweg van de A12 naar de A27. Om nog onduidelijk reden vloog de auto uit de bocht, met fatale afloop.

De politie schrijft op Instagram dankbaar te zijn dat mensen de bestuurder te hulp schoten. Agenten willen graag in contact komen met deze getuigen. "Ook voor de eventuele verwerking van dit verschrikkelijke incident."

De identiteit van de overledene is nog niet bekendgemaakt. Het lijkt erop dat hij of zij alleen in de auto zat.

[Instagram:https://www.instagram.com/p/CH56DNzlwnd/]
Montfoort wil snel uitbreiden: 'Mensen kans geven hier te wonen'
MONTFOORT - De gemeente Montfoort wil haast maken met het bouwen van nieuwe huizen. Dat gebeurt niet alleen binnen de stadsgrenzen, wethouder Ivo ten Hagen (VVD) wil ook buiten de zogenoemde 'rode contouren' aan de slag.

Jarenlang verbood de provincie gemeentes om buiten die rode contouren nieuwe woonwijken uit de grond te stampen. Maar nu de woningnood hoog is, is die eis losgelaten. "We moeten flink aan de bak", zegt wethouder Ten Hagen tegen Radio M Utrecht. "We hebben 430 nieuwe woningen nodig in tien jaar."

De gemeente heeft drie locaties op het oog: aan de oostkant van de stad IJsselvreugd (nabij Heeswijk), in het westen bij De Bleek of langs de Doeldijk in het noorden van de stad.

De wethouder snapt dat bewoners graag landelijk wonen en daarom niet blij zijn als er opeens een grote woonwijk naast hun huis verrijst. "Maar we hebben een grote opgave voor sociale woningbouw. Ook starters en ouderen hebben huizen nodig. Die mensen moeten wij ook een kans geven om in Montfoort te wonen. Dat bijt elkaar." Verder benadrukt Ten Hagen dat er ook zorgwoningen bij moeten komen, de komende 25 jaar zeker 75.

Vandaag praat de lokale politiek over de bouwplannen. Het college legt de drie bouwlocaties voor aan de gemeenteraad, die ze moet goedkeuren. In een later stadium wordt beslist welke van de drie de beste optie is. "Het is niet zo dat deze drie locaties allemaal binnen tien jaar volgebouwd zijn. Dat hoeft niet. Maar we gaan onderzoeken wat nodig is."

[Audio:2739530|Wethouder Ten Hagen: "We moeten flink aan de bak."]

LEES OOK
Veiligheidsregio's vergaderen over carbid-dilemma
PROVINCIE UTRECHT - De voorzitters van de veiligheidsregio's komen vanavond weer samen in Utrecht om te praten over allerlei coronamaatregelen. Ook minister Grapperhaus van Justitie is erbij. Op de agenda staat onder meer carbidschieten, dat in tegenstelling tot vuurwerk niet is verboden.

Carbidhandelaren worden overstroomd met bestellingen. Veel burgemeesters vrezen voor ongelukken, omdat mensen weinig ervaring hebben met het laten knallen van carbidgas in melkbussen. Naar verwachting spreken de veiligheidsregio's aanvullende regels af voor de jaarwisseling.

Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag heeft al gezegd dat hij carbidschieten tijdens komende jaarwisseling wil verbieden, net als de gemeentes Diemen en Teylingen (Zuid-Holland).

Carbidschieten is in onze provincie populair in plaatsen als Eemnes, Hoogland, Bunschoten, Werkhoven, Woudenberg en De Bilt. In die laatste gemeente pleitte de lokale GroenLinks-afdeling al voor een verbod. Net over de provinciegrens is een carbidschietevenement in Nijkerkerveen inmiddels afgelast.Spuugkappen voor boa's

Naast carbidschieten praten de veilgheidsregio's en justitieminister Grapperhaus waarschijnlijk ook over de veiligheid van boa's. Die willen graag spuugkappen hebben, meldt RTL Nieuws. Dat zijn gaasachtige maskers die al worden gebruikt door sommige politiekorpsen. Ademen kan dan nog wel, spugen niet meer.

Minister Grapperhaus wilde zulke maskers tot nu toe niet geven aan boa's. Maar burgemeesters gaan daar nu toch op aandringen.

Meer lezen over het coronavirus in de regio£ Alle verhalen en de gevolgen voor de provincie Utrecht hebben we verzameld op deze plek.

Koeien lopen A2 op
VIANEN - Een groepje van ongeveer vijftien koeien is vannacht bij Vianen de snelweg op gelopen. Ze namen de oprit van de A2.

Gelukkig gebeurde het 's nachts en was er dus weinig verkeer. Er is niets bekend over eventuele ongelukken.

Een camera van Rijkswaterstaat heeft de wandeling van de koeien vastgelegd. "Bijkomend van het avontuur lopen ze inmiddels weer veilig in de wei", twittert de organisatie.

[Tweet:https://twitter.com/RWSverkeersinfo/status/1330740592117157888]


UMC-arts: extra coronaregels op middelbare scholen
UTRECHT - Bij het terugdringen van het aantal coronabesmettingen is het ook belangrijk om te kijken naar middelbare scholen. Dat zei kinderarts-epidemioloog Patricia Bruijning van UMC Utrecht in Nieuwsuur. "We hebben al veel maatregelen genomen buiten de scholen en als we naar beneden willen met de cijfers dan denk ik dat we ook naar de scholen moeten kijken."

Volgens Bruijning zitten scholieren nu aan de hoge kant ten opzichte van het landelijk gemiddelde, terwijl ze er eerder onder zaten. Ze noemt dit een zorgelijke ontwikkeling. Momenteel wordt er alleen getest als mensen klachten hebben, terwijl in de jongere leeftijdsgroep een groot deel van de besmettingen verloopt zonder klachten of met hele milde verschijnselen die niet direct worden herkend als corona-infectie. Onduidelijk is echter nog of die infecties het virus ook daadwerkelijk verder verspreiden, zegt de epidemioloog.

Bruijning stelt onder meer voor om sneltesten in te zetten op scholen en besmette kinderen tijdelijk te isoleren zodat de rest van het onderwijs door kan gaan. Een andere optie is het testen van de hele school. "We moeten kijken naar beste en meest haalbare strategieën."

[Tweet:https://twitter.com/Nieuwsuur/status/1330612503940829187]

Verder adviseert ze de scholen te zorgen voor iets meer spreiding van leerlingen tijdens de pauzes, of bij het begin en einde van de lestijden.

Meer lezen over het coronavirus in de regio£ Alle verhalen en de gevolgen voor de provincie Utrecht hebben we verzameld op deze plek.

Duurzaam kerst vieren bij de kringloop. 'Als het een tweede kans krijgt is dat toch leuk'
LEUSDEN - Kerst staat bekend als een feest van overdaad: tafels vol met eten, een gigantisch versierde boom en een heleboel cadeaus. Maar de kerstinkopen kunnen ook best een stuk duurzamer, dachten de winkelende mensen bij de kersmarkt Kringloopcentrum in Leusden vandaag.

De kerstmarkt is een stuk relaxter georganiseerd voor het personeel dan andere jaren. Normaal gesproken staan er 's ochtends in één keer 250 man voor de deur. "Dan komt het slechtste in de mens naar boven", grinnikt één van de vrijwilligers bij de kringloopwinkel. Dit jaar mogen de mensen in groepjes van 30 en allemaal verspreid over de dag naar binnen.Duurzame kerstgedachte

Vooruit, de meeste klanten komen voor de lage prijzen en de bijzondere items. Maar er wordt ook zeker aan het milieu gedacht. Mevrouw Meesters is er speciaal vanwege de duurzame kerstgedachte. "Er wordt zoveel geproduceerd. Ik vind al dat afval echt jammer. Als iets een tweede kans kan krijgen is dat juist ontzettend leuk."

Het hele jaar worden er kerstspullen apart gezet, vandaag worden ze met zorg en liefde uitgestald op de tafels in de winkel. Vrijwilliger Ed is duidelijk aan het genieten. "Dit werk is m'n lust en leven", zegt hij. "Joh, ik ben alleen en dat is in deze coronatijd heel vervelend. Ik ben altijd blij als het dinsdagmiddag is en ik kan gaan werken." Ed mag zelf pas aan het eind van de dag kijken wat er overblijft. "De klanten gaan voor."'Koop lokaal'

Tsja hoe doe je dat, milieubewust kerst vieren£ Sanne Janssen van Milieu Centraal heeft wel een paar tips. "Doe zo lang mogelijk met je boom, koop lokaal en rijd er niet te ver voor met de auto." Janssen raadt mensen ook aan cadeau's die online worden besteld vooral bij één aanbieder te kopen, zodat het in één keer geleverd kan worden. "Ik koop zelf mijn cadeau's allemaal tweedehands en begin daar al vroeg in het jaar mee", aldus Janssen.

Vrijwilliger Ed heeft alles al zo ongeveer in de berging staan, maar wacht nog even met uitstallen. "Ik ben van de traditionele spullen. Ik haal het straks na Sinterklaas allemaal tevoorschijn." Eerder begint hij er niet aan, lacht Ed.

Het personeel vult na elke groep mensen de voorraad weer aan, zodat iedereen evenveel keuze heeft. Het hoofd van de kringloop Gerco Kolbach loopt af en aan met nieuwe spullen. Zijn kerstversiering bestaat zoals elk jaar uit "een krans en een kaars". "Ja weet je wat het is", grinnikt Koldach, "zodra de markt voorbij is kan ik geen kerst meer zien."

Knuffels door de hele stad als stil protest tegen kindermisbruik
UTRECHT - Misschien heb je ze ook wel zien hangen: knuffels van alle soorten en maten, hangend aan bruggen, lantaarnpalen of hekjes. Daarbij hangt vaak een geplastificeerd briefje met daarop "laat mij hangen".

[Image:2739249|Een pandabeer bij de Utrechtse singels.]

Wie de briefjes leest, begrijpt dat de knuffels een vorm van stil protest zijn. "Wij als ouders maken ons bezorgd over wat er allemaal gaande is mbt kindermisbruik", staat te lezen op het papier.

[Image:2739245|Knuffels bij de Weerdsingel.]

Achter de actie zit 'Children FreeandSafe'. Zij schrijven dat ze hopen dat er meer mensen mee gaan doen met de actie.

[Image:2739247|De knuffels hangen door de hele stad.][Image:2739248|De geplastificeerde boodschap die bij de knuffels hangt.]
Uitslaande woningbrand in Houten
HOUTEN - In een woning aan het Kooikerseind in Houten heeft vanmiddag een felle brand gewoed. De brandweer was snel ter plaatse en kreeg het vuur in korte tijd onder controle.

Er waren op het moment van de brand geen personen meer aanwezig in de woning. Ook de directe buren konden hun huis veilig uitkomen.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De brandweer controleert de woning om er zeker van te zijn dat de brand uit is.

[Image:2739228|De brandweer is bezig met blussen]
Politie zet groot team op zaak rond dode man in Amersfoort
AMERSFOORT/SOEST - In de onderzoeken naar de dode mannen die de afgelopen dagen zijn gevonden in Amersfoort en Arnhem, wordt zondag verder gesproken met getuigen. In beide steden wordt een Team Grootschalige Opsporing ingesteld, meldt de politie.

Daarbij wordt ook gekeken ook naar verbanden tussen de zaken. De sporen zijn inmiddels veiliggesteld.Auto bij het station

Vrijdagmiddag werd in Amersfoort een dode man in een auto bij het station gevonden. Deze 74-jarige man uit Soest bleek door een misdrijf om het leven te zijn gekomen.

Later diezelfde middag werd een zwaargewonde man in een auto in de Cronjéstraat in Arnhem aangetroffen. Deze 55-jarige man uit het Gelderse Laren, die was neergeschoten, overleed kort daarna.

Het onderzoek in deze zaak leidde naar een pand in Arnhem, waar eveneens een zwaargewonde man werd gevonden. Hij overleed later in een ziekenhuis.

Op vrijdag en zaterdag is onderzoek gedaan in de woning van het slachtoffer uit Soest, op het woonadres van het slachtoffer uit Laren en in het pand in Arnhem.'Onbekend slachtoffer'

Behalve dat wordt gekeken naar verbanden tussen beide onderzoeken, wordt ook onderzoek gedaan naar verhalen over een onbekend slachtoffer, aldus de politie. De politie verwacht niet dat er dit weekend nog meer bekend te maken is.

Omroep Gelderland meldt zondag dat directeur van een incassobureau in Arnhem Cees J. mogelijk betrokken is geweest bij de dood van de man uit Soest en het slachtoffer uit Laren. Het zou daarbij gaan om een financieel conflict.

De omroep sprak vrienden van J., die zeggen dat hij het slachtoffer was geworden van oplichting. J. zelf werd vrijdagnacht door de politie gevonden in zijn huis in Arnhem. Hij was zwaargewond, waarschijnlijk als gevolg van een suïcidepoging, en overleed later in het ziekenhuis.

Een politiewoordvoerder wilde zondagmiddag verder niets kwijt hierover.LEES OOK
Daling coronabesmettingen in provincie Utrecht stagneert
PROVINCIE UTRECHT - In de provincie Utrecht zijn tussen zaterdagochtend en zondagochtend 474 personen positief op het coronavirus getest. Dat is meer dan gisteren, toen er 372 provinciegenoten positief op het virus zijn getest.

Dat blijkt uit de cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daarmee lijken de cijfers in de provincie verder te stagneren. Bij elkaar opgeteld zijn er dit weekend 846 mensen positief op het virus getest, dat waren er vorig weekend 833.

[Localfocus:https://localfocuswidgets.net/5fba7207d87c0]

Veruit de meeste besmettingen waren er vandaag in de stad Utrecht. Met 106 personen is de stad verantwoordelijk voor bijna een kwart van het aantal besmettingen in de provincie. De minste besmettingen waren er in Renswoude en Eemnes, daar werd slechts één inwoner positief op het virus getest.Landelijk kleine afname

Landelijk nam het aantal coronagevallen in Nederland iets af. Daar werden de afgelopen dag 5407 positieve tests geregistreerd door het RIVM. Dat waren er gister nog 6076.

Het totaal aantal in Nederlandse ziekenhuizen opgenomen coronapatiënten is gestegen tot 1933. Dat zijn er 31 meer dan zaterdag. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de intensive cares liggen nu 540 coronapatiënten, tien minder dan een dag eerder. Daarnaast liggen er 447 andere patiënten op de ics, 28 minder dan zaterdag.

[Localfocus:https://localfocuswidgets.net/5fba7289ba3b9]

Meer lezen over het coronavirus in de regio£ Alle verhalen en de gevolgen voor de provincie Utrecht hebben we verzameld op deze plek.

Hekendorp leeft mee met pluimveehouder: 'Heel triest'
HEKENDORP - Het is een persoonlijk drama. Voor de deur van het bedrijf van pluimveehouder Piet Wiltenburg zijn mannen in blauwe pakken te zien van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Ze zijn bezig om de 100.000 kippen van pluimveehouder Wiltenburg te ruimen.

"Het CO2 gas wordt nu in de stallen gepompt, daarmee worden de kippen omgebracht. Daarna komt de droeve taak om alle kippen te verwijderen uit te stallen", vertelt verslaggever Richard Grootbod bij Radio M Utrecht. "Er waren zieke dieren in de stallen, zei de NVWA. De eigenaar heeft zijn verantwoordelijkheid genomen." Ook morgen zal het ruimen een belangrijk deel van de dag in beslag nemen.

Zondagochtend maakte het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) bekend dat de vogelgriep, voor de tweede keer in zes jaar tijd, geconstateerd is op het bedrijf van Wiltenburg. Het gevolg is dat alle 100.000 kippen zo snel mogelijk geruimd moeten worden.

[Video:2739393|"Niet nóg een keer!" Het Hekendorpse pluimveebedrijf wordt opnieuw getroffen door vogelgriep.]

Het dorp was al erg op hun hoede, ze wilden dit keer de vogelgriep buiten de deur houden, vertelt verslaggever Grootbod. "De afgelopen weken zag je berichten in groepsapps voorbijkomen van mensen die een dode vogel of dode gans vonden. Direct kwamen er reacties: niet aankomen, houd afstand, laat het dier liggen want straks komt het onder je schoenzolen en hebben we het virus wéér in het dorp." De toon onder de mensen was, we moeten voorkomen dat dit nóg een keer gebeurt.

Ook Wiltenburg dacht dat. Op zijn erf staan twee grote groene vierkante gebouwen, daarin heeft de pluimveehouder zijn kippen in opgeborgen, zou je kunnen zeggen. Helemaal afgesloten van de buitenwereld. Na 2014 heeft hij zijn bedrijf aangepast, overkapt en overdekt. "Je gaat je toch afvragen, hoe is het mogelijk dat er een uitbraak is geweest£" zegt Grootbod.

Het dorp leeft mee met pluimveehouder Wiltenburg. "Het was zes jaar geleden ongelofelijk treurig", vertelt Hans van Dam van het Dorpsplatform Hekendorp, tevens een vriend van Wiltenburg. "Je kunt je bijna niet voorstellen hoe zoiets aankomt. Hoe het is als in één klap je hele bedrijf wordt leeggehaald door mannen in blauwe pakken."Reactie burgemeester De Vries

Burgemeester Danny de Vries van Oudewater heeft vandaag contact opgenomen met de pluimveehouder. "Het gaat ook om 100.000 dieren, dat is niet niks." Hij noemt het een bizar toeval dat dit Wiltenburg nu voor de tweede keer gebeurt. "Daar kan hij ook helemaal niets aan doen, dit overkomt je gewoon. Je moet je voorstellen dat het een half jaar duurt voordat hij zijn bedrijf weer kan opbouwen."

Morgen worden de kippen bij de boer geruimd. Hekendorpers zullen daar beperkt overlast van hebben. "De Hekendorpse Buurt wordt de komende twee dagen eenrichtingsverkeer vanuit de richting Oudewater. Bestemmingsverkeer is wel mogelijk."Hekendorp op slot£

De vorige ruiming, zes jaar geleden, staat mensen nog goed bij. Dit keer zijn de voorzorgsmaatregelen rondom de ruiming minder uitgebreid. Dat komt omdat deze vogelgriepvariant niet op mensen kan overslaan. Dat was zes jaar geleden wel de angst.

Volgens het ministerie van LNV ligt er één ander pluimveebedrijf in een gebied van drie kilometer rond het besmette bedrijf in Hekendorp. Er wordt nog onderzocht of daar de vogelgriep ook heerst. Er is per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van tien kilometer rond het leghennenbedrijf.

[Audio:2739181|Luister hier naar de bijdrage van verslaggever Richard Grootbod bij het pluimveebedrijf.][Audio:2739208|Luister hier naar de tweede bijdrage van verslaggever Richard Grootbod bij het pluimveebedrijf.]

LEES OOK
Utrechtse politievlogger Jan-Willem bedreigd: 'Dit gaat te te ver'
PROVINCIE UTRECHT - De Utrechtse politievlogger Jan-Willem Schut sloot zijn dienst vanochtend vroeg af met een fiks dreigement. Op social media werd hem gevraagd of "die kogelwerende vesten van de Nederlandse politie" bestand zijn tegen een kalasjnikov met "full metal jacket". "Hahahaha.. Pas maar op", is te lezen in het bericht. Politiechef Jannine van den Berg reageert op twitter: "Bedreigingen als deze vinden we te ver gaan."

Van den Berg vindt het niet kunnen dat iemand van haar eenheid wordt bedreigd. "Politiemensen hebben een dikke huid, maar bedreigingen als deze vinden we te ver gaan. Los of het juridisch voldoende is voor een aangifte, verdienen onze politiemensen zoals Jan Willem zulke reacties niet!" schrijft de politiechef op Twitter.

[Tweet:https://twitter.com/JanninevdBerg/status/1330457381483012096]

Schut vlogt op zijn YouTube-kanaal over zijn politiewerk en heeft zo'n 262.000 abonnees. De afzender van de bedreiging wil dat Schut stopt met YouTube. Er wordt ook aan de agent gevraagd of hij Zembla heeft bekeken en stelt dat het helder en duidelijk is dat het Openbaar Ministerie en de politie "fascistische mannenbroeders zijn". Hij vervolgt zijn bericht met: "Ik zal mijn vrinden in The Netherlands opdracht geven jouw privé adres te achterhalen", om daarna "nog even" te vragen naar de kogelwerende vesten.

Het televisieprogramma Zembla meldde eerder deze week na onderzoek dat over de inzet van een politiehond als wapen in Nederland nauwelijks iets is geregeld. Zembla deed dat onderzoek naar aanleiding van een incident in Rotterdam, waar een politiehond een verdachte zwaar verwondde.

Margreet, samen voor elkaar: Adrie uit Montfoort doodt de coronatijd met koffiepunten
MONTFOORT - We horen het steeds vaker: corona maakt de wereld van sommigen zo klein dat ze al maanden de deur niet meer uit zijn geweest. Mensen komen niet bij vrienden, niet bij familie, niet in de supermarkt en niet meer bij clubjes. Dat geldt ook voor Adrie. Ze woont met haar man in Montfoort. Ze is hartpatiënt en is heel duidelijk: "Ik moet dat virus écht niet krijgen". Dus blijft ze binnen. Dat ging in de zomer goed, aanloop onder het balkon genoeg! Nu het winter wordt, zijn de dagen thuis wel heel lang.

[Kader:In de nieuwe serie van 'Margreet' gaan we langs bij een aantal van de oneindige lijst met mooie corona-initiatieven in onze regio. Margreet kijkt mee en waar nodig steekt ze ook zelf de handen uit de mouwen. Heeft u hulp nodig£ Heeft u een wens£ Of heeft u een corona-initiatief dat we zéker moeten laten zien£ Mailt u ons dan! [email protected]][Image:2738454|Duizenden punten heeft Adrie nodig]

Om haar tijd te doden, spaart ze DE punten voor anderen: "Ik wil toch graag bezig blijven. Ik knip, sorteer en stapel om uiteindelijk genoeg punten te hebben. Daar kan dan bijvoorbeeld het verzorgingstehuis een nieuw koffiezetapparaat van kopen. Maar paniek! De punten raken op!

[Kader:Heeft u DE-punten voor Adrie£ Mail dan even naar [email protected], dan regelen wij dat de punten bij haar thuis komen!]

Adrie hoopt dat mensen haar brievenbus vól punten stoppen. Zij zorgt dan dat ze een goed plekje krijgen. Lachend sluit ze af met: "Kan ik toch thuis lekker actief blijven!"

[Video:2738213|Adrie wil wat om handen hebben]

Wat kunnen Utrechters voor elkaar betekenen in de coronacrisis£ Met de actie Samen voor elkaar! besteedt RTV Utrecht aandacht aan initiatieven, acties en oplossingen voor alledaagse problemen die het gevolg zijn van de coronacrisis. Kijk hier voor die mooie verhalen.

Geen Comic Con voor cosplayers tijdens corona
PROVINCIE UTRECHT - De verkleedprocessie, zo zou je de toestroom van Heroes Dutch Comic Con normaal gesproken wel kunnen noemen. Jongens verkleed als superhelden, meisjes als Star Wars-personages en volwassenen als Pokémon. Allemaal trekken ze richting de Jaarbeurs voor de grootste superheldenbeurs van Nederland.

[Video:2737384|Cosplayers tijdens corona.]

Maar niet in coronajaar 2020. De jubileumeditie van de stripheldenbeurs zou eigenlijk dit weekend plaatsvinden, maar is verplaatst naar volgend jaar. En dus moeten de 40.000 bezoekers iets anders gaan doen. Wij vroegen een aantal cosplayers (costume roleplayers, mensen die zich verkleden én gedragen als fictieve karakters) hoe zij hun tijd nu gaan besteden.Samantha

Geen Comic Con£ Geen probleen. Samantha wil een podium, en als dat niet op een festival kan, dan biedt social media uitkomst: Instagram en sindskort ook Tiktok. "Dat is een goed alternatief. Ik doe sketches, liedjes, dansjes. Ik heb nu ongeveer 450 volgers. Sommige mensen hebben er duizenden, dat wil ik ook."

[Image:2738538|Cosplayer Samantha.]

Maar dat de Dutch Comic Con niet doorgaat is jammer. "Het is toegankelijk voor iedereen en je komt ook iedereen tegen, van jong tot oud."

Samantha cosplayt het liefst als karakters uit Japanse tekenfilms. "Die verhalen zijn dieper, hebben veel meer diepgang dan westerse tekenfilms. Het is niet zo zwart-wit. Karakters zijn niet goed of fout, of eendimensionaal qua seksualiteit.'

"Ik vond als kind verkleden al leuk, en dat is nooit veranderd." Het theatrale spreekt de danslerares aan, maar ook het uiten van creativiteit en kunnen zijn wie je wil. "Dat laat ik ook zien met statements onder mijn posts op sociale media."Martine

Sneeuwwitje doet de voordeur open in Soest. "Ik heb me maar vast omgekleed voor de foto", zegt Martine (34). "Dat omkleden duurt namelijk een uur."

[Image:2738544|Martine als sneeuwwitje in haar eigen fotostudio.]

Disneyprinsessen en gamepersonages zijn de grootste inspiratiebronnen voor Martine, die de meeste outfits zelf maakt. Dat vergt soms enige creativiteit, zoals bij de gele rok van Sneeuwwitje. "Dat zijn oude gordijnen van mijn schoonouders."

[Image:2738547|Martine als Martine.]

De vriend van Martine vindt cosplay wel eens kinderachtig. "Maar hij doet zelf aan modelbouw." En bovendien: ze hebben elkaar leren kennen bij een middeleeuwse re-enactment waarbij ze een historische veldslag naspeelden. Het harnas dat hij toen droeg staat in een hoek van de woonkamer. "Hij blies steeds allemaal handkusjes en sloofde zich erg uit. Eerst moest ik daar niks van hebben. Maar uiteindelijk heeft het gewerkt."

En nu wonen ze samen. Martine heeft een kamer om cosplayoutfits te maken en op zolder maakt ze een studio om foto's te maken van die creaties. "Dat wilde ik al een tijd gaan doen, maar door corona is het er nu eindelijk van gekomen."

"Ik red me wel", zegt Martine over de coronatijd. Haar vriend sleept haar wel eens naar buiten voor een fietstocht. Vriendinnen die ze normaal gesproken bij Comic Con of anders Fantasy Fest, Castlefest of een ander cosplay event ziet, spreekt ze wat vaker online. En ze heeft nu dus de fotostudio. "Ik heb me aangepast."

Teleurstellend gelijkspel voor FC Utrecht bij PEC Zwolle
UTRECHT - FC Utrecht is op bezoek bij PEC Zwolle niet verder gekomen dan een gelijkspel. De thuisploeg maakte er in de eerste helft 1-0 van, de Utrechtse bezoekers bepaalden in het tweede bedrijf de eindstand op 1-1.Ranglijst

FC Utrecht staat na acht gespeelde wedstrijden negende in de Eredivisie. De ploeg van trainer René Hake heeft twee keer gewonnen, vier keer gelijkgespeeld en twee keer verloren. Op dit moment heeft FC Utrecht tien punten.Snelle domper voor Janssen

In de eerste fase van de wedstrijd gingen de twee ploegen gelijk op, maar langzamerhand trok PEC het duel naar zich toe. Het Utrechtse middenveld, waar dit seizoen al meer discussie over is, lukt het niet om te overtuigen.

Na 25 minuten spelen kreeg FC Utrecht een mentale klap te verwerken. Aanvoerder Willem Janssen stond voor het eerst dit seizoen weer in de basis. Hij scheurde in januari van dit jaar zijn kruisband af, revalideerde daarvan en maakte vooralsnog minuten al invaller. Tegen PEC moest hij echter al snel aan de kant vanwege hamstringklachten. Het is niet bekend hoe erg de blessure is.PEC pakt de voorsprong

PEC wist het betere spel in de 32 minuten om te toveren tot voorsprong. Een schot van Mustafa Saymak verdween via de rug van Django Warmerdam in het Utrechtse doel. Ramselaar leek vlak voor rust nog de 1-1 te maken, maar zijn treffer werd vanwege buitenspel afgekeurd.

[Audio:2739043|De 1-0 van PEC Zwolle]

Mahi zorgt voor de gelijkmaker

Er was iets minder dan een kwartier gespeeld in de tweede helft toen de 1-1 op het scorebord kwam. Na een knappe assist van Kerk, de speler aan de zijde van FC Utrecht waar het meeste gevaar van uitging, schoot Mahi de bal tegen de touwen.

[Audio:2739051|De 1-1 van FC Utrecht]

Waar in de eerste helft een treffer van Ramselaar werd afgekeurd was dat in de tweede helft het geval voor Jesper Drost van PEC. Alles en iedereen stond alweer klaar voor de aftrap maar toen greep de VAR in. Drost stond een paar centimeter buitenspel.

Beide ploegen bleven zoeken naar de winnende treffer. Onder andere aanvallende wissels moesten hieraan bijdragen. Er werd echter niet meer gescoord waardoor het duel in 1-1 eindigde.

[Kader:Scoreverloop:
32' Django Warmerdam, eigen doelpunt (1-0)
59' Mimoun Mahi (1-1)]

LEES OOK
Loting tweede ronde KNVB Beker: FC Utrecht op bezoek bij Ajax
UTRECHT - FC Utrecht gaat het in de tweede ronde van de KNVB Beker opnemen tegen Ajax. De ploeg van René Hake reist medio december af naar de Johan Cruijff Arena.

Een lastige loting noemde trainer René Hake het na afloop van het duel met PEC. FC Utrecht plaatste zich eind oktober voor de tweede ronde door met 4-2 te winnen van FC Dordrecht.

Deze week werd bekend dat de KNVB heeft besloten om in het bekertoernooi verder te gaan zonder de 26 amateurclubs, waaronder IJsselmeervogels. Om in de achtste finales van het bekertoernooi op zestien clubs uit te komen, zijn er in de tweede ronde door veertien profclubs zeven wedstrijden worden gespeeld. Negegn clubs zijn vrijgeloot en stromen daardoor direct door naar de achtste finales.

De tweede ronde van de KNVB Beker staat voor 15, 16 en 17 december op het programma. De achtste finales staan gepland voor 19, 20 en 21 januari 2021.Pikante loting

In het vorige bekerseizoen bereikte FC Utrecht de finale door in de halve finale Ajax te verslaan. De Domstedelingen waren in eigen huis met 2-0 te sterk. De finale tegen Feyenoord, werd vanwege de coronacrisis tot onvrede van FC Utrecht, nooit gespeeld. Nu is Ajax dus opnieuw een horde op weg naar de finale.LEES OOK
Sander Keller nieuwe assistent-trainer bij FC Utrecht: 'Wil veel vlieguren maken'
UTRECHT - Sander Keller is sinds deze week volwaardig lid van de trainersstaf van FC Utrecht. Hoofdtrainer René Hake, die tot de winterstop het vertrouwen krijgt, heeft Keller overgeheveld van de staf van Jong Utrecht. "Voor mij is er geen verschil, want ik ben nog steeds assistent", vertelt hij tegen RTV Utrecht.

[Audio:2738773|Sander Keller: "Ik weet hoe René Hake denkt en wat hij wil zien in het veld, daarbij probeer ik hem te helpen"]

Keller, oud-verdediger bij de Domstedelingen, merkt wel dat het er bij de A-selectie anders aan toe gaat. "Er zijn andere spelers, er is een andere dynamiek. Het is natuurlijk een onrustige periode geweest en daar komt wat anders bij kijken", geeft hij aan. "Maar uiteindelijk doe ik wat ik ook deed bij Jong en dat is assisteren."

Dat Keller en Hake al met elkaar hebben samengewerkt, is een voordeel. "Ik denk van beide kanten", aldus Keller. "Hij weet wat hij aan mij heeft en ik weet wat hij wil. We werken nu anderhalf jaar samen en dan maak je zoveel mee. Ik weet hoe hij denkt en wat hij wil zien in het veld, daarbij probeer ik hem te helpen."

[Quote:Sander Keller|Natuurlijk heb ik ambities, maar daar gaat het nu niet om. Het gaat om de club. We moeten winnen en punten pakken.]

Eigen ambities

Hoe lang Keller zich assistent-trainer mag noemen, is niet duidelijk. "Er is geen termijn aan verbonden. Ik doe elke dag mijn best om het team te helpen en dan zien we wel hoe dat gaat. Natuurlijk heb ik ambities, maar daar gaat het nu niet om. Het gaat om de club. We moeten winnen en punten pakken met voetbal dat iedereen graag wil zien", geeft hij aan.

"Ik was er niet bij tegen Ajax, maar ik denk dat voor een trainer wel lekker is dat je twee weken de tijd hebt om met het team te werken", zegt Keller over het instapmoment van Hake. "Twee weken is nog steeds heel kort, dat doe je niet van de een op de andere dag. Het is wel lekker dat je kan werken richting Zwolle. Hopelijk kan je bij vlagen zien waar we dagelijks mee bezig zijn."

De trainercarrière van Sander Keller krijgt met deze stap naar het eerste van FC Utrecht weer een vervolg. "Mijn ambitie is om veel vlieguren te maken, te leren en mij te ontwikkelen. Dat kan op veel vlakken en dit is er een van", vertelt hij.

[Kader:De 41-jarige Keller speelde, verdeeld over twee periodes, in totaal 185 wedstrijden voor FC Utrecht. Daarin kwam hij tot 16 doelpunten en zes assists. Verder kwam de centrale verdediger uit voor Almere City, RBC Roosendaal en Neuchâtel Xamax.]

LEES OOK
Noël van 't End loopt brons mis op EK Judo, Smink kan leven met vroege uitschakeling
HOUTEN/HOOGLAND - Jesper Smink uit Hoogland en Noël van 't End uit Houten verlaten het Europees kampioenschap judo zonder medaille. Smink werd in de eerste ronde al uitgeschakeld in Praag. Van 't End mocht na een verliespartij in de kwartfinale nog hopen op brons, maar hij werd geklopt in de herkansingsronde.

Smink verloor zijn eerste partij in de klasse tot 90 kilogram van Mammadali Mechdijev uit Azerbeidzjan. De 22-jarige Smink hield lang stand, want in de reguliere tijd was er nog geen winnaar. In de golden score wist Mechdijev met een waza-ari het beslissende punt te maken.

[Quote:Jesper Smink|Ik ben niet ontevreden over hoe de wedstrijd is gegaan]

"Het was een spannende partij, want ik ken mijn tegenstander goed", vertelt Smink na afloop in Namen en Rugnummers. "We zijn erg aan elkaar gewaagd. De wedstrijd ging eigenlijk volgens plan. Hij kreeg twee straffen in de reguliere tijd en toen gingen we de golden score in. Dat ging best goed, maar na anderhalve minuut scoorde hij een waza-ari en was het klaar."

Smink wist dat hij het moeilijk ging krijgen. "Mechdijev is een sterke tegenstander, geen nobody. Het is een lange jongen. Hij pakt je op je rug en probeert je dan te gooien. Ik dacht dat ik hem kon overnemen, maar ik viel het eerst op mijn rug", legt hij uit. "Hij moest risico nemen en het viel net in zijn voordeel uit."

[Audio:2738889|Jesper Smink: "Hij moest risico nemen en het viel net in zijn voordeel uit"]

Toch is Smink blij met zijn prestatie. "Een maand geleden moest ik ook tegen hem en verloor ik ook, dat ging toen heel snel. Het is lastig om te zien waar je precies staat in deze periode, dus ik ben niet ontevreden over hoe de wedstrijd is gegaan", vertelt hij. "Hoe het volgende jaar eruit ziet is nog niet duidelijk. Ik ga nu een weekje herstellen, ook mentaal want we hebben lang doorgetraind. Daarna gaan we kijken wat de leerpunten zijn."Van 't End verliest in herkansing

Noël van 't End maakte nog wel kans op een medaille op het EK, maar de regerend wereldkampioen in de klasse tot 90 kilogram, verloor de eerste partij in de herkansingsronde.

De Houtenaar had een bye in de eerste ronde en won zijn tweede partij op ippon, maar verloor in de kwartfinale. Via de herkansingsronde mocht Van 't End nog hopen op brons, maar de Turk Mihael Zgansk versloeg onze regiogenoot met ippon.

Het EK Judo in Tsjechië was het tweede grote toernooi voor de judoka's na een maandenlange coronapauze.LEES OOK
KNVB overweegt alle uitslagen te schrappen en herstarten in kleinere poules
PROVINCIE UTRECHT - De KNVB overweegt serieus om alle uitslagen in de topamateurcompeties van eerder dit seizoen te schrappen en in januari opnieuw, met een alternatieve competitie, te beginnen. Dat staat in een voorstel dat de voetbalbond deze week aan de clubs uit de tweede en derde divisie en de hoofdklasse heeft gepresenteerd en dat RTV Utrecht heeft ingezien.

In twee van de drie opties die de bond voorstelt worden de gespeelde wedstrijden geschrapt, in een derde blijven de resultaten staan. De clubs moeten voor woensdag 25 november hun voorkeur bij de KNVB aangeven, de voetbalbond beslist medio december.Uitspelen competitie

Optie 1 die de bond voorlegt is het tussen half januari en het begin van de zomer uitspelen van de al gestarte competitie. Daaraan kleven een aantal grote nadelen. De belasting voor de spelers en clubs wordt erg groot; er moeten in de divisies nog 28 speelronden worden afgewerkt. Bovendien is er in die opzet geen ruimte om een eventuele nieuwe noodgedwongen pauze op te vangen. En er is in deze opzet geen ruimte voor een nacompetitie, waardoor de promotie-degradatieregelingen moeten worden aangepast.

Het voordeel is dat de resultaten uit augustus en september blijven staan. Dat kan voor het Utrechtse Hercules, momenteel koploper in de derde divisie B, een belangrijke reden zijn om voor deze optie te kiezen. Ook IJsselmeervogels, Spakenburg en Sportlust'46 zouden om die reden voor optie 1 kunnen stemmen.Opnieuw beginnen, halve competitie

In optie 2 worden alle uitslagen van de al gespeelde wedstrijden geschrapt en wordt een halve competitie mét nacompetitie gespeeld. Clubs spelen in de competitie dus één in plaats van twee keer tegen elkaar.

Voordeel is dat de promotie-degradatieregeling niet aangepast hoeft te worden. Daarnaast is de belasting voor spelers en clubs gelijk aan die van een 'normaal' seizoen. Nadeel is dat clubs die goed begonnen waren aan het seizoen die start teniet gedaan zien. Bovendien speelt de helft van de clubs één thuiswedstrijd meer dan de andere helft.

De bij optie 1 genoemde clubs uit onze provincie zullen zich in deze optie gedupeerd voelen, minder sterk gestarte clubs, zoals bijvoorbeeld GVVV, DOVO, Hoogland en DHSC krijgen bij optie 2 een nieuwe kans om goed aan de competitie te beginnen.Opnieuw beginnen, hele competitie in halve poules

Die kans krijgen ze ook in optie 3. Daarin stelt de KNVB voor om alle poules in twee delen te knippen en in die halve poules een hele competitie af te werken. De tweede divisie gaat dan uit twee poules van negen clubs bestaan. De twee poulewinnaars spelen aan het einde van de competitie om het landskampioenschap. De degradatieregeling wordt aangepast.

In de derde divisies wordt de competitie op dezelfde manier afgewerkt. Dat levert zowel op zaterdag als op zondag twee kampioenen op. De twee zaterdagkampioenen spelen een finale om directe promotie, de twee zondagkampioenen doen dat ook. De verliezers van die twee finales krijgen een herkansing.

Het voordeel van deze opzet is, net als bij optie 2, dat de belasting gelijk blijft aan die in een normaal seizoen. Daarnaast spelen alle clubs evenveel uit- en thuiswedstrijden en worden de poules regionaal ingedeeld, waardoor de reistijd verkleind wordt. Het nadeel is opnieuw dat de goed gestarte clubs hun behaalde voordeel kwijt zijn, omdat alle tot nu toe geboekte resultaten komen te vervallen.

Ook de promotie-degradatieregeling in de hoofdklassen gaat in deze opzet op de schop. Net als in optie 2 is er ruimte om eventuele tegenvallers op te vangen, en er kan een nacompetitie worden gespeeld.

Late treffer Hilterman bezorgt Jong FC Utrecht drie punten
UTRECHT - Jong FC Utrecht heeft de tweede thuiszege op rij geboekt in de eerste divisie. Op sportpark Zoudenbalch werd Helmond Sport met 2-1 verslagen. De winnende Utrecht-goal werd vlak voor tijd gemaakt door aanvoerder Jeredy Hilterman.

Jong FC Utrecht, opnieuw onder leiding van interim-coach Ab Plugboer, schoot flitsend uit de startblokken. Al na 20 seconden rondde Odysseus Velanas een voorzet van Tim Pieters doeltreffend af. De 1-0 werkte echter allerminst bevrijdend.

[Audio:2738720|Ab Plugboer: 'Met die 1-1 ruststand deed Helmond Sport zichzelf tekort']

Helmond Sport pakte het initiatief en kwam dik verdiend op 1-1 via Lance Duijvestijn. De Brabanders waren heer en meester en Maarssenaar Jelle Goselink was een paar keer dichtbij de verdiende 1-2. Ondanks het Helmondse overwicht was Jong FC Utrecht ook nog een paar keer bij een treffer, maar Hicham Acheffay en Héritier Deyonge misten grote kansen.

"Met die 1-1 ruststand deed Helmond Sport zich tekort", vond Ab Plugboer, die er geen verklaring voor had dat zijn ploeg na de snelle 1-0 zo ver wegzakte. "Je ziet dat vaker gebeuren, alsof ze denken dat ze er al zijn."Tweede helft

Na rust herpakte Jong FC Utrecht zich. Het drukte Helmond Sport terug op eigen helft, maar echte grote kansen bleven uit. "Achterin stond het veel beter, we gaven niets meer weg", vond Plugboer.

Eén keer slipte Helmond Sport er wel door, maar een kwartier voor tijd verrichtte Thijmen Nijhuis, net terug van een trip met Jong Oranje, niet zijn eerste maar wel zijn belangrijkste redding van de avond. "Ik heb altijd vertrouwen in mijzelf gehouden", zei de doelman na afloop. Hij refereerde daarmee aan de fouten die hij als vervanger van Maarten Paes maakte in de hoofdmacht, in de duels tegen FC Dordrecht en Heracles.

[Audio:2738721|Thijmen Nijhuis: 'Altijd vertrouwen gehouden']

Op het moment dat iedereen zich verzoend leek te hebben met de 1-1, veroverde invaller Derensili Sanches Fernandes de bal op het middenveld. Zijn steekbal op Jeredy Hilterman was precies goed, het afronden van de aanvoerder ook.

In de extra tijd leek het alsnog gelijk te worden, maar de Helmondse treffer van voormalig Jong FC Utrechtspeler Karim Loukili werd afgekeurd wegens buitenspel. Door de zege wipt Jong FC Utrecht over Jong PSV heen naar de 13e plaats in de eerste divisie. Dinsdag treffen de beide beloftenteams elkaar in Eindhoven.Plugboers toekomst

Na afloop ging het ook nog even over de toekomst van Ab Plugboer. Die gaf twee weken geleden aan dat zijn ambitie niet bij Jong FC Utrecht ligt, maar dat hij het liefst zo snel mogelijk terugkeert in zijn functie van scout en begeleider van jeugdspelers.

Nu René Hake minimaal tot de winterstop het eerste blijft doen, maar de mogelijkheid er ook is dat hij na de winterstop terugkeert bij de beloften, staat Plugboer waarschijnlijk nog tot eind december aan het roer bij de beloften. "Die functie zal ik als loyaal werknemer uitoefenen", zegt de Volendammer.LEES OOK
Hake niet tevreden met punt: 'We drukken niet door'
UTRECHT - René Hake heeft zijn eerste punt te pakken als trainer van de hoofdmacht van FC Utrecht. Toch had hij liever gezien dat zijn ploeg met drie punten was teruggekeerd uit Zwolle.

Na de 1-1 tegen PEC Zwolle kon Hake zich wel vinden in de opmerking dat het een teleurstellend gelijkspel was. "We lieten in de eerste helft te veel toe. We wilden te weinig de bal veroveren. Daardoor kwam Zwolle er heel gemakkelijk onderuit en ontstond ook de 1-0."

[Quote:René Hake|De gelijkmaker was verdiend, maar daarna drukken we niet door]

De openingstreffer van de Zwollenaren hing al even in de lucht. Eerst ging een door Willem Janssen van richting veranderd schot rakelings over. Even later toen Saymak uithaalde had Warmerdam minder geluk. De bal ging via de rug van de verdediger in de goal.

[Audio:2739069|René Hake: 'Dit gelijke spel is wel teleurstellend, ja']

Daarna had FC Utrecht wel degelijk kansen. Met name Simon Gustafson was dicht bij de gelijkmaker. "Dat was onze grootste kans. In de tweede helft konden we Zwolle vastzetten en kwamen we verdiend op 1-1." Gyrano Kerk legde de bal met veel gevoel achter de vijandige linie, waarna Mimoun Mahi onberispelijk binnenschoot. "Maar daarna lieten we het na om door te drukken en kwamen we te weinig in de situatie om goals te maken."Hand van Hake wordt langzaam zichtbaar

Tegen PEC Zwolle voerde Hake ook de eerste veranderingen door. Hij begon daarmee in de achterhoede. Willem Janssen keerde - als aanvoerder - terug in de basis (hij viel na 26 minuten uit met een hamstringblessure) en Giovanni Troupée kreeg de voorkeur boven Mark van der Maarel. "Je wil gewoon bepaalde dingen terugzien en dan kies je voor deze jongens, maar dat betekent niet dat dit de keuze is voor elke week."

[Image:2735407|René Hake geeft uitleg aan Moussa Sylla]

Andere invulling rol Maher

Adam Maher speelde op het middenveld meer naar voren dan anders. Een bewuste keuze volgens de trainer. "Adam kon in de eerste helft meerdere keren de spitsen aan het werk zetten. Hij zat er goed bij met afvallende ballen en met doordekken. Ongetwijfeld zullen er momenten zijn dat het niet goed ging, maar we gaan bekijken hoe dat dan weer beter kan."

[Quote:René Hake|Met spelers omgaan is altijd lastig, daar ligt de uitdaging van het vak]

Vedetten

Eljero Elia lijkt zijn draai nog altijd niet gevonden te hebben. Hij werd met veel bombarie binnengehaald als dé aankoop van de zomer, maar speelde vooralsnog amper. Ook tegen PEC moest de aanvaller het doen met een invalbeurt waarin hij met zijn ziel onder zijn arm leek te lopen. "Als je goede spelers hebt is het altijd een dilemma. Dan moet je spelers teleurstellen en dat is nooit leuk. Die jongens krijgen iedere week de kans om te laten zien wat ze kunnen en het is aan ons om dat te beoordelen en daarnaast kunnen we ook kijken tegen welke tegenstander welke speler de beste optie is." Of Hake het moeilijk vindt om met een vedette om te gaan£ "Ja weet je, met spelers omgaan is altijd lastig. Het is altijd een uitdaging, maar dat is ook het mooie aan dit vak."

[Image:2739066|Een tegenvaller voor Hake: Willem Janssen valt opnieuw geblesseerd uit]

Horrorloting

Tijdens PEC Zwolle - FC Utrecht werd er ook geloot voor de tweede ronde van de KNVB Beker. Waar FC Utrecht, na het mislopen van de bekerfinale, hoopte op eindelijk eens een meevaller door vrijgeloot te worden, kwam er een horrorloting uit de koker: uit tegen Ajax. "Ik hoorde het net. Daar krijgen we een aardige uitdaging aan, want dat is ook meteen de zwaarste tegenstander."

Het zit Hake sowieso niet mee in de periode dat hij zich moet bewijzen tot aan de winterstop. FC Utrecht wacht een programma waar je het koud van krijgt; met Feyenoord (uit), PSV (uit), AZ (thuis) en dus Ajax uit voor de beker. Verslaggever René van den Berg wenst Hake dan ook veel succes toe. "Dank je wel, dat gaan we nodig hebben", lacht Hake met veel understatement.LEES OOK
Adrián Dalmau is eindelijk terug: 'Ik heb een moeilijke tijd achter de rug'
UTRECHT - Sinds hij in de zomer van 2019 van Heracles overstapte naar FC Utrecht hebben we hem eigenlijk nauwelijks gezien. Adrián Dalmau, in het seizoen 2018-2019 topscorer van Heracles met 19 goals, speelde tot nu toe door blessures welgeteld negen officiële duels voor FC Utrecht. Daarin scoorde hij vier keer.

De Spanjaard sukkelde vorig seizoen van blessure naar blessure en kwam nooit tot een lekkere reeks wedstrijden. Net toen hij weer fit werd, werd de competitie stilgelegd. En nadat een fitte Dalmau een goede voorbereiding had afgewerkt, raakte hij vlak voor de competitiestart opnieuw geblesseerd. Tegen Ajax zat hij voor het eerst op de bank. Dit weekend, tegen PEC Zwolle, hoopt hij zijn eerste minuten te gaan maken.Moeilijke periode

"Ik heb een moeilijke periode achter de rug. Ik keek er erg naar uit om voor FC Utrecht te spelen, maar steeds als ik weer fit was gebeurde er iets", vertelt Dalmau. "Nu ben ik fris, ik heb de zekerheid dat de spier goed is. Ik ben nog niet honderd procent fit, maar dat is normaal, omdat ik lang niet getraind heb. Dit is de derde week dat ik alles meedoe en voel dat ik steeds fitter word."

[Video:2738395|Het interview met Adrián Dalmau, in het Engels, zonder ondertitels]

Wie de spits hoort praten weet één ding zeker. Tegen PEC Zwolle zal hij niet in de basis starten. "Dat is normaal. Ik moet mijn fitheid weer opbouwen, ik heb bijna twee maanden niks kunnen doen", zegt Dalmau. "We nemen geen risico, we willen geen nieuwe blessures. We hebben pas zeven duels gespeeld en nog een heel seizoen te gaan. Tegen PEC kan ik er misschien in de tweede helft in om het team te helpen."Gemiste kansen

FC Utrecht speelde dit seizoen een aantal wedstrijden waarin heel veel kansen werden gecreëerd, maar waarin veel te weinig werd gescoord. Dat leidde bijvoorbeeld tegen Heerenveen tot onbegrijpelijk en onnodig puntenverlies. RTV Utrecht-analist Gert Kruys dacht zelfs dat FC Utrecht met een fitte Dalmau koploper van de eredivisie had kunnen zijn.

"Ik zag de wedstrijden vanaf de tribune en dat vond ik moeilijk. Ik wilde het team helpen en ik zag dat ze punten verspeelden. Nu kijk ik ernaar uit om weer te gaan spelen en te scoren. Vorig jaar en nu in de voorbereiding scoorde ik altijd. Terwijl ik niet altijd topfit was. Nu hoop ik een reeks wedstrijden te kunnen spelen om ritme te krijgen."LEES OOK
Utrecht komt met coronasteunpakket voor sportclubs
UTRECHT - De gemeente Utrecht komt met een steunpakket voor sportclubs en sportorganisaties. Volgens de gemeente staat meerdere clubs en organisaties het water aan de lippen omdat kantines zijn gesloten en er geen wedstrijden mogen worden georganiseerd vanwege de coronacrisis.

Er komt onder meer een subsidie voor clubs die dreigen om te vallen. Ook een coulanceregeling voor sportaccommodaties die de huur niet meer kunnen betalen, maakt onderdeel uit van het pakket.

[Tweet:https://twitter.com/MaartenOoijen/status/1329784134840045568]

De steun kan worden aangevraagd van half november tot en met 30 juni 2021. De regeling is bedoeld voor sportvoorzieningen die op korte termijn in geldnood komen. Zo moet onder meer worden aangetoond dat binnen drie maanden de rekeningen niet meer betaald kunnen worden.

Voor dit jaar is in totaal nog een bedrag van 800.000 euro beschikbaar. Over de hoogte van het bedrag van volgend jaar moet de gemeenteraad nog beslissen.

Meer lezen over het coronavirus in de regio£ Alle verhalen en de gevolgen voor de provincie Utrecht hebben we verzameld op deze plek.

Hier zie je alle Sinterklaasjournaals en online intochten
PROVINCIE UTRECHT - De goede Sint is toch in het land, ondanks de coronacrisis die zo zwaar ingrijpt in het maatschappelijk leven. Alle dorpen en steden in de provincie Utrecht hebben de publieke intocht afgeblazen, maar op internet laat hij van zich horen. Sinterklaas gaat dit jaar online. Hier kun je zien waar hij is.

[Localfocus:https://mapgather.appspot.com/crowd/08db26ca-c8e3-4518-ac04-3ff1a181df18/£lat=52.1014&lng=5.2013&zoom=10]

Op deze kaart verzamelen we de Sinterklaasseries, digitale intochten en andere coronaproof activiteiten voor je, zodat iedereen kan meegenieten. Weet jij nog een mooi initiatief, dan kun je dat zelf op de kaart laten zetten. Hoe werkt het£
- ga in de kaart naar de stad of het dorp waar het zich afspeelt,
- klik op 'Voeg link toe' en klik op de juiste plek,
- invullen en insturen maar!
Wij bekijken alle inzendingen en zetten ze dan voor je op de kaart.Live bij RTV Utrecht

Zaterdag 14 november deden we live verslag van de digitale aankomst van Sinterklaas in Amersfoort. Voor de eerste maal in de geschiedenis voeren de Pakjesboten in het donker de stad Amersfoort binnen. Kijk de uitzending hier terug. Het programma Een Kei van een Sint-intocht was een samenwerking met het Sinterklaas Comité Amersfoort.

En zondag 15 november kwam Sinterklaas naar Utrecht! Presentatrice Caroline Geijsman zat er helemaal klaar voor in de RTV Utrecht-studio en Rick de Reporter stond klaar bij de Weerdsluis. Deze uitzending terugkijken doe je hier.

Het programma De brief van Sinterklaas werd gemaakt door RTV Utrecht in samenwerking met Stichting Stadsontspanning Utrecht en was te zien op zondag 15 november om 10.00, 12.00 en 16.15 uur op RTV Utrecht en vanaf 7.00 uur, om het uur, op UStad.

Meer lezen over het coronavirus in de regio£ Alle verhalen en de gevolgen voor de provincie Utrecht hebben we verzameld op deze plek.

Feed Fetched by RSS Dog.