Sintrale Komisje Skûtsjesilen
Oproep foto's voor SKS Jubileumtentoonstelling
De voorbereidingen voor de SKS Jubileumtentoonstelling in het Fries Scheepvaart Museum in Sneek zijn in volle gang. Hiervoor zijn we op zoek naar foto's uit de albums van de schippersfamilies. Zie onderstaande oproep:
Sprintwedstrijden SKS afgelast
De sprintwedstrijden van de SKS, zoals die gepland stonden voor zaterdag 9 mei aanstaande, gaan niet door. Dit conform de aangescherpte maatregelen van het RIVM die op maandag 23 maart jl. zijn aangekondigd. Voor wat betreft alle overige zaken die staan gepland op de SKS zeilkalender, heeft het SKS bestuur geregeld virtueel overleg via diverse communicatiekanalen.  
Verklaring SKS
Het coronavirus houdt ons land en de hele wereld op dit moment in zijn greep.
Algemene ledenvergadering 7 maart 2020
In een tot de laatste stoel gevulde grote zaal van ‘De Driuwpôlle’ in Woudsend vond afgelopen zaterdag de algemene ledenvergadering van de SKS plaats. Er was een hoofdrol weggelegd voor de verfijnde formule 2020. Verder werd teruggeblikt op een prachtig, en opnieuw tot de laatste dag zinderend, SKS kampioenschap van 2019; was er aandacht voor de activiteiten in het kader van het 75-jarig bestaansjubileum; zijn er enkele aanpassingen voor het handboek aangenomen en werden twee leden benoemd tot ‘Lid van Verdienste’. Kortom een ALV zoals die past in de rijke traditie van de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen.
Wedstrijdverslag SKS 2019 in beeld
Tijdens de algemene ledenvergadering op zaterdag 7 maart 2020 werd onderstaand Wedstrijdverslag in beeld van het SKS kampioenschap 2019 - door fotograaf Tom Coehoorn - vertoond. 
SKS steunt Fryslân4Australia
De Sintrale Kommisje Skûtsjesilen steunt de hulpactie voor Australië: Fryslân4Australia.
Winterpalaver op vrijdag 7 februari 2020
Namens het bestuur Stichting Foar de Neiteam:
Symbolische overdracht ‘De Jonge Jan’ aan schipper Harmen Brouwer
Vandaag, zondag 12 januari, vond voor de wal in Warten de symbolische overdracht van het skûtsje ‘De Jonge Jan’ aan de nieuwe schipper Harmen Brouwer plaats. Eigenaar Jelle Talsma, die in de IFKS vele successen met het skûtsje heeft beleefd, vroeg de kersverse schipper van Langweer door middel van een huwelijksbelofte trouw te beloven aan het skûtsje. Het antwoord van Harmen Brouwer: “Ja, ik wil!”
Oudste zilveren skûtsje geschonken aan Fries Scheepvaart Museum
Onlangs is het oudste zilveren skûtsje door de familie Salverda uit Stavoren geschonken aan het Fries Scheepvaart Museum in Sneek. Het is in 1946 gemaakt in de zilverstad Schoonhoven voor de skûtsjecommissie van Sneek. In die tijd was het de meest kostbare wisselprijs, die als dagprijs bij het skûtsjesilen werd uitgereikt bij de wedstrijden van de SKS.
SKS Kerstkaart 2019
Feed Fetched by RSS Dog.